Foto: Helge Skodvin
Emner
Publisert
22.mai.2020

Statsbygg skal bygge et nytt Drammen tinghus

Statsbygg utlyser konkurranse om nytt Drammen tinghus som skal bygges på Gamle Kirkeplass 3 i Drammen. Det er nå utlyst en prekvalifisering av deltakere som er interessert i å inngi tilbud på totalentreprise med løsningsforslag for prosjektet.

Det nye Drammen tinghus skal bygges på tomten der Park hotell ligger i dag. Hotellet skal rives, men kjelleren skal beholdes og tinghuset bygges oppå den. Eksisterende trafo ligger i hotellet i dag og forsyner flere bygg i nærheten med strøm. Trafoen skal erstattes med en ny trafo som skal plasseres utendørs på tomten før den gamle rives. Prosjektet omhandler også tilhørende utomhusarealer.

Statsbyggs oppdragsgiver for prosjektet er Domstoladministrasjonen med Justis- og beredskapsdepartementet som overordnet ansvarlig. Tinghuset skal inneholde lokaler for Drammen tingrett, Nedre Buskerud Jordskifterett og noe lokaler for Borgarting lagmannsrett. Hensikten er å oppnå samlokaliseringsgevinster og et større domstolsfaglig miljø med fordeler både for jordskiftedomstoler og de alminnelige domstolene.

Statsbygg ber nå totalentreprenører med arkitekt søke kvalifisering for totalentreprise. Prosjektet tar utgangspunkt i et nettoareal på ca. 2140 kvadratmeter. Ved utbygging skal det legges til rette for eventuelt fremtidig utvidelse av tinghuset på ca. 1500 kvadratmeter BTA. Statsbygg gjennomfører detaljregulering for eiendommen. Førstegangsbehandling av planen ble gjort i april 2020.

Maksimalt fire totalentreprenører med arkitekt vil bli prekvalifisert og invitert til å delta i anbudskonkurransen. Basert på tildelingskriteriene i anbudskonkurransen vil Statsbygg kåre en vinner som vil bli tildelt oppdraget.

Utlysningen finnes på Doffin.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring