Drammen tinghus var et av 10 byggeprosjekter Statsbygg ferdigstilte i fjor. Foto: Statsbygg
Publisert: 18.03.2024 

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs årsrapport for 2023.

Fra Longyearbyen til Bodø, Kvammen og Drammen ferdigstilte Statsbygg 10 byggeprosjekter i fjor. Sluttkostnaden var på 777 millioner kroner. Det er 128 millioner kroner lavere enn opprinnelig styringsramme samlet.

– Årsrapporten viser at måloppnåelsen vår var god i 2023. Investeringsnivået i byggeprosjekter var på rekordhøye 12,435 milliarder kroner. Vi har jobbet godt på viktige områder som bærekraft, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Statsbyggs årsrapport, som du kan lese her, viser gode resultater på mange områder:

Rådgivning

22 kontrakter om innleie av lokaler til andre statlige virksomheter ble signert med Statsbygg som rådgiver. Totalt ble leiekostnadene per ansatt redusert med 31 prosent, til tross for stigende priser. I tillegg ble arealbruken vesentlig redusert og klimafotavtrykket redusert med 61 prosent pr ansatt.

Forvaltning og drift

Det har i 2023 blitt gjennomført vedlikehold- og påkostningsarbeider for 1,3 mrd. kroner. Bygningsmassen som helhet har kun mindre til moderate avvik, med unntak av bygninger innen fengselssektoren og enkelte kulturhistoriske eiendommer. Ved utgangen av 2023 forvaltet Statsbygg et samlet areal på 2,9 millioner kvadratmeter. Leieinntekter for 2023 utgjør 6 milliarder kroner.

Byggeprosjekter

I tillegg til 10 ferdigstilte byggeprosjekter er flere store, kompliserte prosjekter i byggefase, blant annet det nye Regjeringskvartalet, Livsvitenskapsbygget, Vikingtidsmuseet, Norsk havteknologisenter og NTNU Campussamling.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Systematisk jobbing for å få ned skadeomfanget i virksomheten har ført til en gjennomgående god rapporteringskultur og høy grad av åpenhet. 24 inspeksjoner av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ble gjennomført på Statsbyggs byggeplasser. Antall SHA-kurs og deltagere på disse ble mer enn doblet i fjor.

Bærekraft

For andre år på rad har Statsbygg laget en bærekraftsrapport i henhold til internasjonal standard. Rapporten redegjør for hvordan Statsbygg jobber med alle vesentlige bærekrafttemaer på tvers av klima og miljø, sosiale forhold samt styring og økonomi. Blant annet er 84 prosent av Statsbyggs største byggeplasser fossilfrie, og 632 bygninger er blitt universelt utformet siden 2011.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring