Foto: Trond Isaksen
Emner
Publisert
13.okt.2021

Sparer milliarder på leie av kontorlokaler

Staten sparer store summer på å leie kontorlokaler smartere. Med Statsbygg som rådgiver har staten de tre siste årene inngått leieavtaler som vil spare staten for over 1 milliard kroner, viser en ny rapport.

Staten bruker årlig 5,8 mrd. kroner på leie av kontorlokaler i markedet. Regjeringen har som mål å redusere disse utgiftene med 15 prosent innen 2029. Det vil i så fall gi en innsparing på nesten 900 millioner kroner årlig.

Årets utgave av Statsbygg-rapporten «Statens lokaler» viser at regjeringen er i rute for å nå målet.

– Pengene vi sparer på å leie smartere kan vi bruke på flere og bedre tjenester nært folk over hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Statsbygg er statens rådgiver når statlige virksomheter skal finne egnede lokaler. I perioden 2018-2020 har Statsbygg bistått med inngåelse av 31 kontrakter for leie av kontorer. Disse kontraktene alene vil kutte statens leiekostnader med 1 milliard kroner frem til 2029.

Statsbygg bistår virksomhetene med å definere behovene sine og se på hvordan de jobber. Det fører til riktige lokaler på riktig sted, med arealer som er mer effektive og tilpasset virksomheten. Videre bistår Statsbygg ved kontraktsinngåelse.

– Vi skal ikke bare nå økonomiske mål, men også klimamålene. Effektiv arealbruk er avgjørende for å holde bygge- og leiekostnader nede, samtidig som det gir lavere energibruk og reduserer klimafotavtrykket, sier Nikolai Astrup.

Flytter ut av sentrum

Med noen unntak skal statlige virksomheter som inngår leiekontrakter i markedet, bruke Statsbygg som rådgiver. Staten skal de neste fem årene fornye nærmere 1000 leiekontrakter.

Siden 2017 er over 4000 statlige arbeidsplasser blitt flyttet ut av Oslo sentrum. Nå er flere virksomheter på vei til nye lokaler:

  • Arbeids og velferdsdirektoratet og UDI og har samlokalisert sine virksomheter på Helsfyr.
  • Landbruksdirektoratet, Landinfo, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digitaliseringsdirektoratet er alle i ferd med eller har flyttet ut av Oslo sentrum.
  • NOREC, BUF-etat region øst og Nasjonalt klageorgan for helsetjenestene har flyttet ut av Oslo, til henholdsvis Førde, Lillestrøm og Bergen.
  • I tillegg har Utdanningsdirektoratet, Patentstyret, NVE, Riksantikvaren, NOKUT og Statens Jernbanetilsyn startet arbeidet med å finne nye lokaler.

– Arbeidsplassene kommer nært der folk bor og er nært kollektivknutepunkt. Det er både samfunnsøkonomisk gunstig og bra for miljøet, sier Nikolai Astrup.

 

Last ned rapporten her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring