Illustrasjon: Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-JakobsenArkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen
Publisert: 19.01.2023 

Slik kan Hovedbygningen ved NTNU bli

De første illustrasjonene av hvordan NTNUs hovedbygning kan bli når byggeprosjektet NTNU Campussamling er i gang, er nå klare. Hovedbygningen på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs historie og viktig i utviklingen av universitetsbyen Trondheim.

– Det har vært viktig å finne mulighetsrommet for å åpne et fredet bygg som i utgangspunktet har vært nokså lukket og utilgjengelig. Når vi nå får mulighet til å åpne bygget ut mot omgivelsene vil Hovedbygningen kunne bli et flott hovedknutepunkt for studenter og ansatte på NTNU, og kanskje også for byens befolkning, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

Statsbygg, NTNU og Trondheim kommune har siden høsten jobbet sammen med Riksantikvaren for å finne en god løsning som ivaretar både prosjektets behov og vernehensynet til bygget.

– Med nye rammer for Hovedbygningen får vi nå et tilbygg som gir mulighet til å innlemme dagens gårdsrom i bebyggelsen, med åpne og utadrettede lokaler. I det inngår også universell tilgjengelighet og bedre sirkulasjon, og vi får mulighet til å gi det historiske bygget helt ny funksjonalitet, sier Vatnan.

Den opprinnelige Hovedbygningen fra 1910-1914 og biblioteksfløya fra 1947 vil fortsatt spille en hovedrolle i bygningen. Biblioteket vil fortsatt stå fritt og det store aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn det er i dag.

Med nye rammer for NTNUs hovedbygning er det klart for Trondheim kommunes behandling av den helhetlige reguleringsplanen, samtidig som Statsbygg ferdigstiller byggeprogrammet i tett samarbeid med NTNU.

Etter planen vil reguleringsplanen være politisk behandlet tidlig i mars og inngå sammen med byggeprogrammet til ekstern kvalitetssikring før påske. Målet er finansiering av byggeprosjektet med tildeling i Statsbudsjettet for byggestart i 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring