Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde
Publisert
15.nov.2021

Slik blir den nye, arkitektoniske perlen på Domkirkeodden

– En svende overdekning, et shelter over landskapet. Slik beskriver de danske arkitektene Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde sitt vinnerutkast til nytt museumsbygg på Domkirkeodden, «Shelter». Mottakelsen forslaget fikk i Hamar, var strålende.

Sverre Fehn, Lund & Slaatto – og Lorentzen Langkilde. I framtiden vil det være disse tre som nevnes i samme åndedrag når det snakkes om arkitekturen på Domkirkeodden.

Begeistringen var til å ta og føle på i aulaen på Anno Domkirkeodden etter at vinnerutkastet var presentert. Over 100 politikere, arkitekter, ansatte fra kommune og fylkeskommune, museumsfolk og gode samarbeidspartnere, var samlet da juryen i den åpne arkitektkonkurransen ble kåret.

– Det nye museet er en tilgjengelig, inviterende bygning som vil bli et godt tilpasset og velfungerende tilskudd på Domkirkeodden, sa juryeleder Jørn Holme, som del av juryens begrunnelse.

– Domkirkeodden er et av de smukkeste steder vi har tegnet på, sa arkitekt Kristian Langkilde på klingende dansk og med et bredt smil om munnen.

Atelier Lorentzen Langkilde vant også arkitektkonkurransen om å tegne Bodøs nye rådhus for sju år siden.

– Vi er utrolig stolte over å få stå her som vinnere igjen, sa arkitekt Kasper Lorentzen.

Overdekning som fellesnevner

– Domkirkeodden i Hamar er et unikt sted hvor fantastisk fortidshistorie levendegjøres for fremtidens generasjoner. Stedes rike bygningsarv og kulturhistorie kommer til live i et elegant samspill mellom eksisterende kulturarv og moderne arkitektonisk iscenesettelse, sier vinner-arkitektene i sin beskrivelse av sitt utkast, og fortsetter:

Kasper Lorentzen (f.v.) og Kristian Langkilde fra Atelier Lorentzen Langkilde, vinnere av arkitektkonkurranse nytt museumsbygg på Domkirkeodden, Hamar. Fra premieseremoni i aulaen på Anno Domkirkeodden. Foto: Geir Ove Andreassen / Anno

– De arkitektoniske iscenesettelsene er utformet som to helt for-skjellige overdekninger og transformeringer av Fehn samt Lund & Slaatto. Overdekningene fremstår som flotte mesterverk som på vakkert vis beriker og iscenesetter både fortiden og nåtiden. Med overdekning som felles arkitektonisk motiv danner verkene på hver deres måte shelter for vær og vind - verkene skaper ly og opphold for de kulturhistoriske ruinene. Det nye museet utformes som en videreutvikling av samme idé om en simpel overdekning i landskapet - et shelter for kulturhistorisk læring og opplevelse.

Det nye museumsbygget utformes som et shelter innskrevet i landskapet.

– En langstrakt svevende overdekning som måler og tegner videre på stedets unike landskapelige trekk. Med en en-sidig takhelling mot Mjøsa og vannet som gjenspeiler landska-pets naturlige topografi. Det grønne taket er en fortsettelse av de gresskledte bakkene. Museet blir en naturlig forlengelse av landskapet.

Eventyrlige muligheter

– Eventyrlige muligheter, sa Mona C. Stormoen fra Innlandet fylkeskommune, og pekte blant annet på at et nybygg for Anno Domkirkeodden vil skape ringvirkninger for reiselivet, ikke bare i Hamarregionen og Ringsaker, men for Innlandet.

Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, sa i sin hilsningstale at i den grad Hamar har en sjel, så ligger den på Domkirkeodden.

– Hit kommer vi for å finne fred, sa Busterud, som etter presentasjonen av vinnerutkastet ga tydelig uttrykk for begeistring.

Magne Rugsveen, avdelingsdirektør ved Anno Domkirkeodden og som var medlem av juryen, var stolt og entusiastisk over både vinnerutkastet og ikke minst reaksjonene det vakte i forsamlingen.

– Dette arrangementet er en milepæl i museumsutviklingen i Anno og på Domkirkeodden. Et nytt bygg vil gjøre oss i stand til å formidle mye større deler av regionen og Innlandets kulturhistorie, det vil gi oss rom til en mye større grad av fornying og utvikling enn i dag, og ikke minst vil vi kunne yte et helårs museumstilbud til innbyggere og tilreisende, sa Rugsveen.

Ti premierte utkast

Foruten vinnerutkastet «Shelter», som ble premiert med kr 700.000, var det 9 av de 110 utkastene som bel premiert. 2. plass og 300.000 kr gikk til «Hedmarks hus», et samarbeidsprosjekt mellom Resell+Nicca og Fabel arkitekter, begge fra Oslo. Lund+Slaatto arkitekters utkast «Samklang» ble premiert med kr. 100.000, og sju utkast fikk kr 50.000. Av disse var to «lokale»; ASAS arkitekter fra Hamar, og RAM arkitektur fra Lillehammer.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring