Illustrasjonen viser luftehagen og ser mot fengselsbygget. Hagen fungerer som sirkulasjonsareal til de andre aktivitetene som fengselet er knyttet opp til. Illustrasjon: DARK Arkitekter
Publisert: 28.09.2022 

– Her skal innsatte og lokalsamfunn være en ressurs for hverandre

Nylig presenterte Johan Lothe i Wayback og Eivind Bjørndalen i DARK Arkitekter deres forslag til ny organisering av et fengsel i Oslo for byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og medlem av justiskomiteen, Kamzy Gunaratnam. Nå håper de at flere politikere får øynene opp for nedskalerte fengsler.

Det er på oppdrag fra Wayback, stiftelsen som jobber med tilbakeføringen av straffedømte, at DARK Arkitekter har tegnet forslaget til et nedskalert fengsel, plassert på ulike tomter i Oslo. Wayback, i samarbeid med Rescaled, ønsker å bidra til at det satses på soningssteder som kan forbedre tilbakeføringen og som gjør det enklere å komme tilbake til samfunnet etter endt soning.

Foto: DARK Arkitekter

Mindre og tilrettelagte soningssteder, hvor fengsel og lokalsamfunn kan være en ressurs for hverandre. Partner og arkitekt i DARK Arkitekter, Eivind Bjørndalen, har selv jobbet i fengslet, skrevet om fengsler i sin hovedoppgave og deler Wayback sine tanker om å tenke nytt rundt soningsenheter.

– DARK har bistått oss med å utarbeide forslaget og skissene av en nedskalert soningsenhet. Vi mener at bystyrets nei til nytt fengsel er uheldig, ettersom vi tror det beste er at et fengsel lokaliseres der de innsatte har tilhørighet, sier Johan Lothe, leder av Wayback.

– Nå har vi har vi et godt tverrfaglig samarbeid med arkitektkontoret for å skissere opp en ny organisering av fengsler, og fikk muligheten til å presentere vårt forslag for to nøkkelpersoner i Ap. Vi håper flere vil innse behovet for å tenke annerledes, sier Lothe.

I deres forslag er soningsenhetene nedskalerte til maksimum 30 innsatte per enhet.

– Alternativet til et nytt storfengsel i Oslo kan være et desentralisert nettverk av mindre soningsenheter rundt i byen. Fengslene vil i større grad kunne tilpasses omgivelsene og integreres i lokalmiljøet. Stedstilpasningen handler også om å gi et differensiert soningstilbud for de innsatte; rusmestringsavdeling og ungdomskriminelle vil kreve forskjellig tilbud og utforming av soningsenheten. forklarer arkitekt og partner i DARK Arkitekter, Eivind Bjørndalen.

Case studie på Økern

I tillegg til å utvikle designet og skissene til de nye, nedskalerte fengslene har DARK bistått med tomtevurderinger og eksemplifisert en nedskalert soningsenhet på Økern i Oslo – en delbydel som er i stor utvikling de kommende årene.

– Å se fengselet i lys av en byutvikling som skal basere seg på sirkulærøkonomi, på et sted som skal bli en ny bydel for tusenvis av mennesker er spennende. Fengslet kan knyttes opp mot eksisterende og fremtidige funksjoner og virksomheter, og gi Økern et rikere tilbud og innsatte en bedre soning. Eksempelvis gjennom en flerbrukshall med sambruk mellom bydelen og de innsatte eller et samarbeid med den nye sirkulære ressurssentralen på Økern, legger Bjørndalen til.

Fengselet på Økern er tenkt løst med et indre gårdsrom for de innsatte, innenfor soningsenheten og de tilhørende programfunksjonene. Det gjør det enklere for brukerne å bevege seg rundt – i tillegg til at fengselets funksjoner ligger lett tilgjengelig for omgivelsene.

Kompetansemiljø kan gå tapt

Wayback legger også vekt på at kompetansemiljø kan gå tapt dersom fengslene ikke skal ligge i Oslo.

– Kriminalomsorgens ildsjeler, spesialisthelsetjenestens fengselspsykiatrisk poliklinikk, TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) og Grønland Voksenopplæring er bare noen. Det er viktig at vi kan holde på dette unike kompetansemiljøet tilknyttet fengsler, det er kompetanse vi har brukt mange år på å bygge opp, sier Lothe.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring