Foto: Erik Burås / Studio B13
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
29.aug.2019

Slik ble Nydalen attraktivt som næringsområde og bosted

Det er hovedsakelig eiendomsselskapet Avantor som har omgjort Nydalen fra et tungindustriområde til et av Oslos mest populære nærings- og boområder. I 2003 bygget de en bærekraftig energisentral som den gangen var Nord-Europas største privateide.

– Nydalen ønsker vi å videreutvikle til å bli det beste stedet å bo og jobbe i Oslo. Til nå har vi bygget 600 000 kvadratmeter med næringseiendom i området, inklusiv BI-bygget, og 600 boliger. Hele arbeidet vi har gjort med Nydalen siden 1990-tallet har vært langt og omfattende. Da vi startet utviklingen her var Nydalen et ganske grått, forurenset industriområde med Akerselva i midten. Mye av elva gikk i rør, som ble åpnet opp. Nydalens opprinnelige totalareal var dessuten mye mindre enn i dag. For 20 år siden fikk vi en rammetillatelse fra kommunen, som ga oss anledning til å fjerne store mengder forurenset masse fra den gamle industrien, sier administrerende direktør for Avantor, Øystein Thorup.

Avantor er et eiendomsutviklingsselskap, med Nydalen som sitt primærområde for nærings- og boligutvikling. De siste 25 årene har Nydalen hovedsakelig vært utviklet av Avantor.

Fra skog- til industri: Nå næringsområde og boområde

Skog dekket Nydalen frem til rundt midten av 1800-tallet, med noen få sagbruk og gårdene Nygård og Lillo. Da industri ble etablert, tiltok også bebyggelsen.

– Nydalen var på mange måter det området av Norge som markerte startpunktet for den industrielle revolusjonen, sier Øystein Thorup.

De mest kjente fabrikkene var tekstilfabrikken Nydalens Compagnie (1845-1846) og Christiania Spigerverk (1853). I starten av 1900-tallet ble Gjøvikbanen åpnet gjennom Nydalen. Anno 2019 er Nydalen primært et privat- og offentlig nærings- og boområde, med blant annet Handelshøyskolen BI, Justisdepartementet, NRK Drama og Discovery og Elkjøps hovedkontor etablert her. Med kommunedelplanen av 1990, som stadfestet at Nydalen skulle utvikles til en næringsklynge, fikk Avantor kjøpt opp store deler av området.

– Akkurat da var ikke eiendomsinvesteringer så veldig hett i Norge. 1990-tallet var tøffe tider for eiendomsbransjen, men Avantor så utviklingsmulighetene i Nydalen og satset tungt på investeringssiden, sier Thorup.

T-banen som ble åpnet for 16 år siden, var viktig for videreutviklingen av Nydalen som arbeidssted og bosted.

Bygget Nord-Europas største, private energisentral

For å kunne skaffe energi til næringsbyggene i Nydalen, satset Avantor på fornybar energi i stor skala i 2003: Da bygget selskapet en energisentral til 100 millioner kroner basert på bergvarme. Til sentralen er det anlagt 200 brønner som henter ut bergvarme fra fjellet. I 2014 ble sentralen utvidet med en ny sentral for pellets-fyring.

– Energien produsert fra vår energisentral er 70 prosent fornybar. Som alle investeringer, hadde også denne et risikoaspekt ved seg. Men det viste seg at å legge ressurser i bærekraft var en god investering, sier Øystein Thorup.

Avantors energisentral hadde i sin tid status som Nord-Europas største, privateide.

Foto: Erik Burås / Studio B13

– Energisentralen var nybrottsarbeid, også fordi bærekraftige energiløsninger ikke var et viktig satsingsområde for mange aktører da. Varmepumpesystemet i energisentralen kan gi både kjøling og varme til næringsbyggene våre, sier Øystein Thorup.

I 2008 ble Avantor den første, private eiendomsvirksomheten i Norge som fikk ISO14001-sertifiseringen for miljøledelse.

– Jeg tenker vi alle har et samfunnsansvar som bedrifter og som enkeltpersoner. Derfor prøver vi å tenke bærekraft i alt vi gjør, også fordi bærekraft har vist seg å være lønnsomt. Det gir i tillegg en konkurransefordel. Avantor var med på å starte opp Grønn Byggallianse (GBA), som er aktivt inne i arbeidet med utviklingen av BREEAM Nor-sertifiseringene, sier Thorup.

Nydalen i dag: Hva skal utvikles fremover?

Nydalen er i kommuneplanen for Oslo, fremhevet som et område for fortetting og urban utvikling. Avantor planlegger derfor flere boliger og flere næringsbygg, forteller Øystein Thorup.

– Vi har store ambisjoner for Nydalen, og jobber for å få bygget flere privatboliger, slik at det blir en mer riktig sammensetning av boliger og næringsbygg. Nydalen er del av Oslo kommunes knutepunktstrategi med tanke på fortetting. Området tåler flere bygg om det skapes gode byrom mellom dem - med grøntarealer som del av disse arealene, sier Thorup.

Foto: Erik Burås / Studio B13

I Nydalen bor det nå totalt 4000 mennesker, og blant disse er det en høyere andel unge mennesker (i alderen 19 til 34) enn i andre deler av Oslo.

– Det er ganske naturlig, siden en av Norges største utdanningsinstitusjoner ligger her. Nydalen har et godt utviklet servicetilbud, og har alt av det man normalt etterspør av et urbant område. Storo-senteret ligger like ved, sier Øystein Thorup.

Øystein Thorup sier Avantor for øyeblikket har et større nærings- og boligbygg under planlegging: I løpet av sommeren regner de med å få regulert Gullhaug Torg 2A.

– Trolig kan det bli blant Norges mest miljøvennlige og bærekraftige bygg, og landets første med naturlig klimatisering. Tanken er å bruke naturlig ventilasjon på en helt ny måte, der vi kan unngå de store, tunge, ventilasjonssystemene som koster mye penger og krever mye vedlikehold, sier han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring