Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Thor Lynneberg
Publisert: 26.jul.2021 

Skaper det nye kontoret

En kontorarbeidsplass er ikke et fysisk sted, men en variasjon av tilbud, mener utvikleren bak ”kontordestinasjon” Valle i Oslo.

– Vi i NCC ser for oss et kontorbygg i fremtiden først og fremst fungerer som et verktøy for den som drar dit for å jobbe. Vi tror ikke på én fast arbeidsplass, det være seg cellekontor eller et åpent kontorlandskap. Fremtidens kontorbygg må være mer fleksibelt enn det.

Lettere å løse oppgaver

I Hovinbyen har Utlendingsdirektoratet (UDI) denne våren flyttet inn i nye lokaler i bygget utvikler NCC kaller Valle View. For UDI har nærheten til T-bane, raust med sykkelparkering og gode servicetilbud vært viktig. De ansatte der har vært så imponert over konseptet at de valgte å legge møter dit, allerede før de formelt flyttet inn i lokalene, forteller utviklingssjef i NCC Christian Hvass.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Jeg må berømme UDI. De har vært dyktige til å navigere gjennom et så komplisert flytteprosjekt. De var 900 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og flyttet til et nytt sted. Det er i seg selv et kjempeprosjekt. De samarbeidet godt med oss, og de var gode på å lande beslutninger i god tid.

Bygget tilrettelagt for åpne planløsninger, hvor NCC i utgangspunktet oppfordrer leietakere til å tilby ”free seating”. Tanken er at hver enkelt ansatt har ulike oppgaver de skal gjennom i løpet av dagen, inkludert møtevirksomhet, konsentrasjonsarbeid og kanskje noen sosiale treff med kolleger. Da er det viktig at du har en arbeidsplass som er laget med tanke på hva du skal gjøre gjennom dagen din, mener Hvass.

Bygger ny bydel

Valle view er en del av NCC-prosjektet Valle, som i 2019 ble solgt videre til UNION Real Estate Fund II Holding AS. Prosjektet består av fire kontorbygg: Valle Wood, Valle View, Valle Vision og Valle Value på til sammen 60 000 kvm med fremtidsrettet kontorareal. Byrommet vender mot stadiontorget foran Intility Arena i Hovinbyen, og grøntområdene bak binder området sammen. Valle skal være en ny og pulserende kontordestinasjon med aktivitet hele døgnet, sier Hvass.

– Vi bygger egentlig en helt ny bydel i Oslo. Vi kalte området derfor helt bevisst for Valle. Vi gjorde det valget etter at vi i en undersøkelse fant ut at de områdene folk utenfor Oslo kjenner best er Frognerparken og Valle Hovin. I reguleringen skulle det egentlig være en slags mur, et tydelig skille mellom vårt bygg og Vålerengas stadion. I stedet har vi etablert et torg med en laksetrapp, for å gi en sømløs opplevelse for de som bruker området. Det spiller ingen rolle om det er våre eller Vålerengas kunder. Området skal være tilgjengelig for alle, uten barrierer. I tillegg er alt tilrettelagt for sykkel. Det blir sykkelsti, garderober og sykkelparkering med ”mekkestasjon”.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

Lund + Slaatto har vært ansvarlig arkitekt for prosjektet, som får sertifiseringen BREEAM - NOR excellent. Partner og faglig leder i arkitektselskapet, Espen Pedersen, mener resultatet er blitt svært bra, fordi de har hatt en fantastisk byggherre.

– Christian Hvass er – i beste mening – mer en byutvikler enn en eiendomsutvikler. Han ser verdien av å skape synergieffekter i området rundt. Det gir en ekstra verdi i prosjektet. Det er med andre ord ikke slik at det bare er vi som har påvirket byggene. Byggherren har satt en agenda for dette resultatet, sammen med oss. Vi har utviklet et veldig godt tillitsforhold underveis, hvor vi har forstått byggherrens behov. Tilbake har vi fått handlingsrom til å skape god arkitektur, sier Pedersen.

– Jeg synes vi har fått til en spenstig fasade, med heftig fargebruk, både inn og ute. Det er blitt veldig frodig og rikt. Det er blitt mangfoldig. Det tror jeg er svært viktig i et kontormiljø. Folk bruker så store deler av livet sitt på jobb, så jeg tror slike variasjoner i alt fra fargebruk til valg av materialer er avgjørende for trivselen. Vi er tilhengere av både stram og rasjonell arkitektur, men den menneskelige faktoren – og den håndverksmessige kvaliteten du får i enkelte materialer – er avgjørende. Jeg tror de som drar dit blir veldig positivt overrasket. Det er deilig å være der, med flott lys og masse utsikt.

Roser fint samspill

Prosjektleder for VVS Joakim Haatveit hos Norconsult mener det var gøy å utvikle løsninger sammen med de andre aktørene, i en samspillskontrakt.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Det var stimulerende å sitte sammen med arkitekter og entreprenører for å finne løsninger som de også hadde sans for. Vi fikk dessuten en mye bedre forståelse av byggherres perspektiv.

Haatveit jobbet for Bright rådgivende ingeniører Vvs as, et rådgivende selskap som holder til i Drammen, da han ble involvert i Valle-prosjektet i 2016.

– Vi hadde ett område vi satte av til grid for cellekontorer, og ellers var det lagt opp til større soner. Vi hadde så gode dimensjoner som vi kunne få. Det gav en fin robusthet, og et grunnlag for fleksibilitet i bygget for senere tilpasninger. I ventilasjonsanlegget la vi opp til ringledninger, fra hvert enkelt ventilasjonsaggregat. Det gir god kapasitet i bygget. Vi har en del å gå på, for å si det sånn.

Morten Hovind Storbråten var prosjektleder innen rådgivende elektroteknikk. Kontrakten i forbindelse med Valle-prosjektet er den største hittil for oppstartsbedriften Konsel.

– Den største utfordringen var fremdriftsplanen. Det var svært kort tid fra oppstart av detaljplanlegging til første spadetak. Det gikk fort unna, både under prosjektering og senere under bygging. Det handlet for vår del om å bli enige om omfanget, altså hvor fleksible skal vi være.

– Valle er det beste prosjektet jeg har vært med på, når det gjelder samarbeid mellom de ulike fagene. Det har vært svært gode team, fagene imellom. Alle parter har dratt i samme retning, og det har ikke oppstått noen problemer som ikke kan løses. Kontraktsformen er avgjørende, men bare i den grad du har med partnere som ikke først og fremst tenker på egen vinning. Den personlige kjemien aktørene imellom er viktig, den også.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke NCC og vår oppdragsgiver Lys og Varme for tilliten.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring