Meny
Sjøparken Stavern: et levende bomiljø

Emner
3d-verktøy

Publisert
01.June.2018

Sjøparken Stavern: et levende bomiljø

Fremtidensbygg_Artikkelboks - 300x250Fremtidensbygg_Mobilplattform-480x300.png

Første byggetrinn på transformeringen av det tidligere industriområdet på Agenes i Stavern står nå ferdig. Dette byggetrinnet har et bruttoareal på 8.700 kvadratmeter, består av 56 leiligheter og ligger på den ytterste boligøya.

Tomta vender ut mot Larviksfjorden og er på 260 mål. Vel 100 mål av disse er et naturskjønt friområde med badestrender, ekte Vestfoldsvaberg og en unik flora. I den innbudte arkitektkonkurransen i 2005 gikk Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb av med seieren, der løsningen ble å utnytte områdets fortrinn til fulle. Maj Jøsok har vært prosjektansvarlig siden prosjektet startet. I januar 2018 tok hun over som selskapets daglige leder og kontoret videreføres under navnet MER arkitektur as.

– Planen for området innebærer en trinnvis utbygging bestående av både øyboliger, rekkehus, sjøboder og atriumhus langs og inntil den stadig større bukta. Grepet ligger i å grave ut og hente tilbake den opprinnelige formen på bukta, der skal det etableres fire boligøyer. Med i reguleringsplanen fra 2008 er også en næringsdel tilknyttet det historiske torget – Agnes Torg, forklarer Maj Jøsok i MER arkitektur as.

Ambisjonene er å skape et levende bomiljø og forsterke kvalitetene i området; storslagen utsikt til horisont, lyden av havet, lysets skiftninger og reflekser. Boligøyene har en myk formgivning, med høyder på tre og fire etasjer. Det er ikke tradisjonelle boligblokker, de er brukket vertikalt og horisontalt for å skape variasjon. Sikt til sjø er viktig, og alle leiligheter og nesten alle rommene har vinduer ned til gulvet. De øverste leilighetene går over to etasjer, har hovedoppholdsrom på opptil 7,5 meter, og hems med utgang til en privat takhage. Dette gir luftige leiligheter med gjennomlys og sikt fra takhagene og ned i kanalene.

Bak rominndeling, vindusplassering og siktlinjer ligge det mye planlegging. Følelsen av en leilighet som svever over fjorden, med en spektakulær utsikt mot Svenner, er ubetalelig. Alle leiligheter har terrasse på mark eller balkonger, i tillegg har de fleste leilighetene som går over to plan en egen skjermet takhage. Fra disse er det mulig å se gjennom leilighetene og ned i kanalene.

Stor grad av kontroll med BIM

MER arkitektur as har vært ARCHICAD-brukere siden våren 2013 og Sjøparken er et BIM-prosjekt tegnet i ARCHICAD.

– Den største fordelen med BIM-prosjektering er IFC-utvekslingen mellom de ulike prosjekterende fag, det være seg konstruksjoner, rør, ventilasjon eller taksperrer. Å kunne smelte IFC-filer fra rådgivere inn i vår egen ARCHICAD-fil gir oss som arkitekter en stor grad av kontroll. Den samme kontrollen gjelder intern produksjon. At informasjonen som vises i plan, snitt, fasader samt 3D-modellen alltid er forbundet gir en god oversikt og reduserer faren for feil, forteller Christine M. Fjellestad fra MER arkitektur as.

– I tillegg har vi opplevd at BIMx-modellen har vært svært verdifull i forbindelse med leilighetssalg. Modellen begeistrer kjøperne, samtidig som den gir oss mulighet til å formidle nøyaktige solforhold og utsikt. Vi har nettopp begynt å teste VR-briller og ser på dette som en spennende mulighet til å begeistre potensielle boligkjøpere fremover.

Filutveksling

– Vi har brukt både IFC, DWG og PDF. Vår erfaring er at IFC, DWG og PDF alltid bør følge hverandre ved enhver utsending. Det er tilnærmet umulig å fange opp endringer i IFC hvis ikke utsendelsen suppleres med en PDF med tydelige revisjonsmarkeringer. DWG gjør det enkelt å hente ut mål, men det kan hende at dette behovet blir mindre hvis de involverte parter har høy kompetanse i Solibri eller tilsvarende program.

Fjellestad forteller at det har vært en spennende og positiv opplevelse å bruke ARCHICAD i dette prosjektet.

– Sjøparken var kontorets første prosjekt hvor vi importerte en komplett RIB-modell og fjernet all konstruksjon i eget underlag. Det var spenning knyttet til dette, men løsningen viste seg å være en suksess. Samarbeidet med RIB, Sweco Porsgrunn, var svært godt og vi hadde god kontroll på hverandres modeller. Tilbakemeldingen fra byggeplass har vært at støping av betongen foregikk uten feil.

Suksessfaktorer

– En viktig suksessfaktor for å lykkes med prosjektet er å alltid supplere 3D-underlag med et 2D-underlag som tydelig viser revisjoner og som enkelt kan printes ut og brukes som sjekkliste. Det er i tillegg en fordel at prosjekteringsledelsen har høy BIM-kompetanse og at det utnevnes en BIM-koordinator som har ansvar for å kvalitetssjekke IFC-modellene.

«Et godt forarbeid sparte oss for mye tid jo lengre ut i prosessen vi kom.»

– Christine M. Fjellestad

MER Arkitektur as gjorde seg også noen erfaringer som kan komme til nytte ved neste BIM-prosjekt.

– Vi utviklet gode rutiner for import av IFC-modellene fra de ulike fag og vi brukte tid i starten til å justere og tilpasse import-valgene, særlig import av RIB-modellen.

– I tillegg laget vi en ryddig struktur av både lag og lagkombinasjoner slik at informasjonen fra hvert enkelt fag kunne ses isolert eller i kombinasjon med andre fag og/eller eget underlag. Et godt forarbeid sparte oss for mye tid jo lengre ut i prosessen vi kom. Den generelle erfaringen er at IFC-import av fagmodeller har vært svært positiv.

De fremtidige øyene og kanalene skal gi et yrende liv. Det legges opp til både piazzaer, badestrender og båtplasser. Hver øy vil ha et offentlig torg som skal være åpent for alle. Under byggene som står på pilarer og over bruene mellom øyene vil det gå en kyststi.

Sjøparken har en beliggenhet og kvaliteter som det finnes få av andre steder i landet. Området skal tilby en feriefølelse som skal gi muligheter for andre opplevelser i hverdagen.

Les Også

Overbeviser med 3D tegninger

Det er enklere å få byggetillatelse om eieren blir presentert gode visuelle skisser av det kommende boligfeltet. Det har den svenske eiendomsutvikleren Jan-Erik Äng erfart.

Les Også

Program kan gi ny 3D-modell hvert sekund

Dynamic masterplanning er et program, utviklet av Rambøll i UK, som kan endre måten vi tenker rundt konseptutvikling og mulighetsstudier. – Dynamic masterplanning er en mulighet og ikke en trussel mot fagene våre, sier urbanist Anne Bertine Fagerheim i…

På Forsiden Nå

Eiendomsbransjen er teknisk konservative

– Eiendom som en aktivaklasse er preget av forholdsvis lav risiko. Av denne grunn har eiendomsbransjen vært trege med å ta i bruk teknologiske nyvinninger, ettersom innovasjon tilfører et risikoelement. Således skiller eiendomsbransjen seg fra entreprisebransjen, hvor bruken av teknologiske nyvinninger drives frem av et sterkt ønske om å øke bransjens forholdsvis lave marginer. Likevel blir entreprisebransjen ofte fremhevet som en bransje som er treg med å ta i bruk ny teknologi.

På Forsiden Nå

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

På Forsiden Nå

Regjeringen digitaliserer bolighandelen

– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har gjort grep for en mer effektiv tinglysing. Kartverket og Altinn har i samarbeid med flere markedsaktører etablert en løsning som i større grad gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

På Forsiden Nå

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden?

FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Nå kommer verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling til Oslo i slutten av mai.

På Forsiden Nå

Man må se på det store bildet

– Det finnes ingen enkle løsninger for å få ned klimagassutslippene i verden. Hverken i Norge eller andre steder sitter man på noen «mirakelkur» som vil fikse det hele. Vi må iverksette en masse enkeltgrep som i sum vil ha den ønskede effekten.