Foto: Tom Jersø
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
21.jun.2021

Sirkulærøkonomi gir lønnsom business

Den danske arkitekten og tidligere seniorpartner ved arkitektkontoret 3XN, Kasper Guldager Jensen, mener at de økonomiske fordelene med sirkulærøkonomi er for lite kjent.

Han har vært medforfatter av boken «Building A Circular Future». Hovedkonklusjonen i boka er at vi må begynne å fokusere på den positive økonomien som potensielt ligger i sirkulære bygg.

– Om vi lager en sirkulær businessmodell, så kan den skaleres. Bygget vi brukte som case study i boka, «Circle House», vil i dag koste 15 millioner danske kroner å rive ned. Men ved å følge bokens prinsipper for materialpass; ID-merking av materialer som katalogiseres, og design for ombruk, så er dette resultatet: Utgiftene på 15 millioner danske kroner, vil i stedet kunne omgjøres til mer enn 35 millioner danske kroner i positivt resultat, sier Guldager Jensen til Fremtidens Byggenæring.

Skalering er nøkkelen

Han mener at om byggebransjen skal bli mer sirkulær, er det nødvendig med skalering og konkurranse på løsningene. Akkurat nå sitter Kasper Guldager Jensen som formann for CEN-utvalget, for European Standards for Circular Construction.

– Derfor mener jeg naturligvis at fastsatte bransjestandarder for hvordan man måler, rapporterer, leverer og dokumenter sirkulære verdier er helt essensielt, sier han.

Hvordan tenker Guldager Jensen at arkitekter skal klare å designe bort avfall og skape bygg som er ressurser?

– På mitt siste sirkulære byggeprosjekt «Circle House» laget vi sirkulære systemløsninger sammen med produsenter, entreprenører, ingeniører og rivningsselskaper, sier han.

I det offentlige anbudet ba utbygger om dokumentasjon av designet for gjenbruk.

– Som et resultat kan 90 prosent av konstruksjonen resirkuleres til høy verdi, sier han.

Standardisering ga billigere bygg

Kasper Guldager Jensen, som har vært med å starte den sirkulære eiendomsutvikleren Home Earth, forteller hva som var årsaken til suksessen med «Circle House»:

– Blant annet bygget vi i standard størrelser og med mulighet for demontering. Og alt fikk vi til på et relativt trangt budsjett, sier han.

Byggeprosjektet ble ikke kun økonomisk bærekraftig fordi bygge-komponentene kunne gjenbrukes når levetiden i bygget var over, forklarer han.

– Metodene for standardisering, sørget også for et billigere byggesystem, som kunne settes raskt opp. Bedre drift- og vedlikehold ble da sluttresultatet, sier han.

Les også vårt intervju med Nicolai Riise, konsernsjef i Mad Arkitekter. Han mener at ett av de viktigste spørsmålene mennesker som arbeider med bygninger må stille seg oftere er om bygget virkelig må rives.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Les Også