Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
21.jan.2020

Ser hyppigere bytte av fasader

Både kunder og myndigheter krever grønnere bygg. Hos Glass og Fasadeforeningen tror de fasader må byttes oftere over et byggs levetid.

– Vi har et forskriftsverk som etterspør mer bærekraftige løsninger. Samtidig er det mulig å strekke seg lenger enn det, etter Breeam-standard for eksempel. Store utbyggere regner dette som nødvendig allerede. Det må til for å trekke til seg leietakere. Et eksempel er PwC-bygget i Bjørvika, som allerede etter relativt få år bytter glass i fasadene, fordi utleier ser at fremtidens leietakere kommer til å kreve energibruk klassifisert på et grønt nivå, sier direktør Bjørn Glenn Hansen hos Glass og Fasadeforeningen (GF).

Interesseorganisasjonen ivaretar interessene til bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter. I dag er utvikling av miljøvennlige produkter helt avgjørende.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

Villere vær gir grønnere krav

– Mange ting påvirker utviklingen, men til slutt er det brukergruppene – eller kjøperne – som ser verdien i å strekke seg litt lenger enn minstenivået i forskriften. Vår utfordring er at når produktene først er valgt, står de der lenge. Vi strekker oss altså etter et kommende kravsnivå. En forsmak på det fikk vi i forbindelse med lokalvalget i september. Klimaangsten er ikke noe som bare gjelder neste generasjon. Den gjelder nok mer og mer for oss alle. Det blåste godt på Bahamas nylig, og vi ser konsekvensen. Ting må skrus opp skikkelig fremover, for å si det flåsete. Det er jo ikke slik at det vi bygger i dag kommer til å blåse ned. Ikke i Norge, i hvert fall. Men utviklingstrekkene tilsier at belastningen på byggene våre blir større.

– I tillegg ønsker vi å bytte fasader, selv om deler av bygg kan ha en forventet levetid på 100 år. Grunnen til det er at det er en rivende utvikling som gjør at det hele tiden kommer bedre og mer miljøvennlige løsninger. Dette påvirker arkitektur og byggeskikk. Teknologien raser fremover, og vi blir nødt til å bytte glass og fasader hyppigere enn før. Det mener vi kan gjøres bærekraftig innenfor sirkulærøkonomiske hensyn, og uten at det går utover byggets arkitektoniske signatur.

Glass er gjenbruksvare

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

– Glass og fasadematerialer i aluminimum er gjenvinnbare ressurser. Selv om det ryker litt av pipa når vi smelter sand for å lage glass, blir det miljømessige regnestykket likevel interessant når vi for eksempel snakker om sekslags isoler-ruter. Da er energien i produksjonen tatt igjen på svært kort tid. Det samme gjelder glass i forbindelse med produksjon av solceller. Alt dette skal tilbake til smeltingen, alt stål, glass og aluminium. Det er jo i slik sammenheng de aller riktigste materialene vi kan bruke, sier Hansen.

– Elektrokromeglass er et alternativ til konvensjonell solskjerming, ved å bygge ekstra avskjerming inn i selve glasset. Da snakker vi litt lettvint om noe som kan sies å fungere på samme måte som briller med solbrillefunksjon i glasset. I motsetning til brilleglassene, inntrer avskjermingen gjennom elektronisk styring.

Bygger mer inn i glasset

– Elektrokromeglass har allerede vært på markedet noen år, men det har vært en kostbar teknologi, og dermed gjerne forbehold signalbygg – bygg med stor symbolverdi. Nå ser vi at dette begynner å bli reelle alternativer til ekstern eller fysisk avskjerming. Prisene faller, så vi ser at dette stadig oftere brukes som et alternativ. Det gjør det enklere å holde energibruken i bygget i tråd med de krav som er til solavskjerming. Samtidig er isolasjonen god.

– I tillegg kommer nå termokromeglass, der glasset reagerer automatisk på UV-stråler i dagslys og temperatur. Disse teknologiene trenger altså ikke å være tilkoblet det elektriske anlegget. Elektrokrome glass blir brukt i fasaden på Ticon Bygget i Drammen, som vi presenterer på fagdagen vår 15. oktober. Det er et rehabiliteringsprosjekt hvor det er strenge krav til at det skal se vesentlig annerledes ut enn tidligere. Likevel vil bygget produsere mer kraft enn hva det bruker selv. Det skjer blant annet med en høyteknologisk fasadeløsning, hvor vi benytter 6-lags isolerglass, termokromatiske glass og solceller.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring