Publisert
14.sep.2018

Seks finalistteam kjemper om å utvikle Oslo-tomter

Fremtidens bygg skal realiseres på Stovner og Furuset gjennom internasjonal konkurranse. Blant teamene er det både norske og utenlandske aktører. 15 av verdens storbyer har til sammen lagt inn 39 eiendommer i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Konkurransen inviterer private aktører til å foreslå innovative bærekraftige prosjekter. Prosjektene vurderes ut i fra kriterier knyttet til […]

Fremtidens bygg skal realiseres på Stovner og Furuset gjennom internasjonal konkurranse. Blant teamene er det både norske og utenlandske aktører.

15 av verdens storbyer har til sammen lagt inn 39 eiendommer i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Konkurransen inviterer private aktører til å foreslå innovative bærekraftige prosjekter. Prosjektene vurderes ut i fra kriterier knyttet til miljø og bærekraft, hvor vinnerteamene får muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med deres prosjektforslag.

– Det er veldig spennende at Oslo er med i denne konkurransen. Vi deltar med to eiendommer, en på Stovner og en på Furuset. Her inviteres private aktører til å vise vei for fremtidens bærekraftige, karbonnøytrale byutvikling. Vi gleder oss til å se innovative løsninger som kan brukes til byutvikling verden rundt, forteller byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

Sjefingeniør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) Gard Skoe Fredriksen forteller at forslagene viser mange gode bærekraftige løsninger.

– Det handler om klimavennlig byggeri, og da trengs det gjerne nytenkning på tvers av ulike fagprofesjoner. Det er satt høye krav til deltakerteamenes faglige sammensetning, og dette gir gode muligheter for å få realisert byggeprosjekter som viser nye og kreative klimaløsninger. Vi ser for eksempel gode løsninger på mobilitet, materialbruk og smart bruk av grøntarealer, forteller Fredriksen.

Enkelte av teamene består også av utenlandske aktører – blant annet fra Tyskland, Sverige og Belgia.

– Det er gledelig at teamene har knyttet til seg representanter fra nasjoner som har kommet langt på klimanøytralt byggeri. Vi gleder oss til å se hvordan teamene videreutvikler sine konsepter, sier Fredriksen.

Solide prosjektforslag

I tillegg til klimaløsninger, vektlegger konkurransen også sambruk og aktiviteter som gir verdi til nærmiljøet.

– Teamene har ulike fremgangsmåter for å utforme prosjektene etter lokale ønsker og behov. Flere av prosjektene foreslår aktiviteter kan gi gode tilbud til nærmiljøet. Underveis i løpet av de neste månedene skal vi egne møter med finalistene, hvor vi diskuterer deres konsepter og gir innspill til videre arbeid. I denne fasen vil også bydelene og lokale aktører spille en stor rolle, og tilføre finalistene lokalkunnskap slik at dette kan innpasses i de endelige forslagene, forteller Fredriksen.

«Jeg har stor tro på at disse prosjektene vil gi oss gode forbilder på hvordan vi skal nå Oslos ambisiøse klimamålsetninger – og redusere byens C02-utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.»

- Lan Marie Berg

Fredriksen understreker at forslagene er en del av en konkurranse, som medfører at forslagene må behandles konfidensielt på nåværende tidspunkt.

– Dette betyr at vi dessverre ikke kan gå ut med forslagene i sin helhet, før konkurransen er over. Deltakerteamene har et behov for å holde kortene tett til brystet i nåværende fase, forteller Fredriksen.

– Vi ser spennende løsninger på sambruk, urban dyrkning, avfallsreduksjon og overvannshåndtering. Jeg har stor tro på at disse prosjektene vil gi oss gode forbilder på hvordan vi skal nå Oslos ambisiøse klimamålsetninger – og redusere byens C02-utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå, sier byråd Berg.

Vinnerne kåres i mai 2019

– Vi hadde hele 12 forslag ved innsendelsesfristen i mai 2018. Seks forslag for eiendommen på Stovner, og seks forslag for eiendommen på Furuset, forteller Fredriksen.

De tolv forslagene har blitt gjennomgått og vurdert av en utvelgelseskomité, som bestod av ulike representanter fra Oslo kommune, C40 og FutureBuilt.

– C40 og FutureBuilt har spesielt god erfaring med å vurdere miljø- og klimaløsninger, og det er svært positivt at de har deltatt i utvelgelsen. Jevnt over var forslagene av høy kvalitet, sier Fredriksen.

Finalistteamene som går videre er ikke rangert, og stiller på lik linje videre inn i konkurransen. Konkurransens andre fase igangsettes i slutten av september 2018.

– Nå skal hvert team utdype sine konsepter, og avgi et endelig og bindende prosjekttilbud i februar 2019. Oslo kommune jobber med å få til en utstilling av de endelige forslagene. Vinnerne vil bli kåret i mai 2019, forteller Fredriksen.

– Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse klimamål. Reinventing Cities-konkurransen er et grep for å møte klimautfordringer, og vi er spent på å se de mange spennende forslagene som vil komme inn i løpet av konkurransen, legger byråd Berg til.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring