Foto: SAPA
Publisert: 14.jul.2022 

Rustikk arkitektur og miljøhensyn kjennetegner Kjelleparken

Kjelleparken er et helsebygg hvor helse staves med store bokstaver. Her er helsebygget omgitt av et rustikt landskapsmiljø med Jarlsberg Hovedgård som nabo, og i overgangen til Tønsberg by i sør. Bygget glir inn i omgivelsene, mens geometrien og utformingen er preget av enkel tilgjengelighet og god logistikk for leietakere og brukere. Miljøvennlige materialer og et uttrykk som tåler skiftende trender og energibesparelse stod i fokus under planleggingen. Kjelleparken er i energiklasse A. Gjennom Umbra Produkter AS har SAPA levert vinduer og dører til prosjektet.

HELSE stod i sentrum da Kjelleparken i 2017 åpnet portene. Helsesbygget ligger i landlige og historiske omgivelser i overgangen mellom Jarlsberg Hovedgård og Tønsberg by. Her finner man bl.a. legevakt, kiropraktor og medisinsk klinikk tilgjengelig for alle innbyggere i Tønsberg og de nærliggende kommunene. I tillegg ligger annen helserelatert virksom-het her, så som apotek og et kompetansesenter for arbeidssøkere. Ved å samle helserelaterte tilbud kan aktørene dra god nytte av hverandre.

Rustikt landskap

Her vil befolkningen finne en møteplass der pleie og helse går hånd i hånd. Med god service og hyggelig personale kan besøkende oppleve et behagelig og trivelig møte i rolige omgivelser og stilig design. I prosessen med regulering og ferdigstillelse har forholdet til det rustikke landskapet satt sitt preg på byggets utforming, høyde og materialer. Når det gjelder utførelse av byggets interiørdesign, tok man hensyn til den største leietakeren, og bærekraftige materialer med et visuelt uttrykk som tåler skiftende trender måtte stå i fokus ifølge prosjektets arkitekt.

Foto: SAPA

– Byggets største leietager er legevakten som også har vært styrende for bygningens geometri og dybde. Strenge logistiske krav til pasientflyt og sikkerhet med egne innganger for publikum, sykebil, politi og smitteenhet, samtidig med at personale har god oversikt og rask tilgang har vært en viktig parameter. Byggherren har hatt et mål om et bygg med gode og holdbare materialer og et utrykk som tåler skiftende trender. Hovedvolumet er kledd med shingel av tegl, mens tverrgående lameller og detaljer er kledt med naturfarget trepanel i varierende bredder, forklarer KB Arkitekter.

Vegetasjonsbelte

Det har også vært viktig for landbruks- og vernemyndighetene å tydelig sette en grense mellom by- og landskapsmiljø ved å etablere et vegetasjonsbelte. Beltet er blitt byggets overvannsfordrøyer og energipark, hvor bekken som tidligere lå i rør er gjenåpnet. Bekken siver deretter ut over landbruksarealet. Med denne fordrøyningen oppnår man en buffersone og dermed mindre press på lavereliggende områder.

Kjelleparken har 15 energibrønner i vegetasjons- beltet, boret i 250 meters dype, på den nordlige og til dels østlige delen av området. Brønnene gir bygget både varme og kjøling via varmepumper. Bygget er også i energiklasse A, noe som er en bekreftelse på at Kjelleparken er bygget med tydelig tanke på miljøet.

– Bygget underlegger seg det store landskapet og tar opp i seg reguleringsplanens intensjon om lameller i øst-vest retning for å åpne sikten mellom den skogkledte åsen og jordbrukslandskapet. Mot jordbruksarealet i nord ligger en buffersone som også er byggets energipark samt åpent bekkeløp som håndterer overvann for området, forklarer KB Arkitekter.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring