Reitan Eiendom har det ikke travelt

Publisert
09.May.2019

Reitan Eiendom har det ikke travelt

Økonomidirektør Jørn Egil Andreassen i Reitan Eiendom er forsiktig når han uttaler seg til Fremtidens Byggenæring om fremtidsplanene selskapet har i Oslo. Han er imidlertid tydelig på at de er fornøyd med satsingen i Schweigaardsgt 33.

Nye i Oslo

Det var i midten av januar at det ble kjent at Reitan Eiendom hadde kjøpt 51,4% av selskapet som eier Scweigaardsgt 33 i Oslo, SWG33 Invest AS. Dette gjorde de blant annet fordi det er meget sentralt lokalisert, og har gode leietagere i form av Bane NOR. Bygget, som ble ferdigstilt i februar i år, er altså et nybygg på 22.700 kvadratmeter, og har Bane NOR SF som eneste leietager.

– Vi ser at nybygget er arealeffektivt og svært fleksibelt med åtte etasjer og to bygningskropper. I tillegg kommer at bygget også har flere miljøvennlige aspekter, og til og med er BREEAM Exellent sertifisert, understreker Andreassen.

– Men dette betyr altså ikke at dere er klare til å gå inn for fullt i hovedstadens eiendomsmarked?

– Reitan Eiendom har i en tid jobbet med tanken om at vi skulle etablere en posisjon i eiendomsmarkedet sentralt i Oslo. Så da denne muligheten dukket opp, ble det til at vi landet på å gå inn som vi har gjort. Det gjorde vi ut fra at alt stemte med de kriterier vi må ha på plass for at vi skal gå inn i prosjekter. Så kjøpet av Schweigaards gate 33 passet veldig godt inn i vårt konsept. Både når det gjelder beliggenhet og kvaliteter ved selve bygget har vi god tro på at eiendommen vil komme til å styrke seg relativt til markedet i årene som kommer, slår han fast.

Stadig større

– I den senere tiden har man sett at transaksjonene blir stadig større i eiendomsbransjen, er det noe dere tror kommer til å fortsette?

– Vi har jo erfaringer fra både Trondheim og Bergen fra før, og det er riktig at man har sett en tendens til at prosjektene blir større. Det betyr at prisene drives oppover, og at også prosjektene blir mer kostbare å gå inn i. Fra vår side forholder vi oss ikke så mye til den vridningen vi har fått i markedet. I Reitan Eiendom ser vi mer på om det enkelte prosjektet passer inn i vår filosofi.

undefined
 
Illustrasjon: Reitan Eiendom

– Så dere sitter ikke klar med åpen pengesekk for å ta markedsandeler i Oslo heller, altså?

– Vi kommer naturlig nok til å følge nøye med på det som skjer i markedet fremover – også i Oslo. Men det ligger ikke i kortene at vi skal satse bredt for å gå tungt inn i eiendomsmarkedet der nå. Vi har våre interne retningslinjer, og dem går vi etter også når vi vurderer fremtidige muligheter i Oslo. Dersom det dukker opp lignende prosjekter, kan det hende at vi øker vår posisjon i Oslo. Men det er ikke et eksplisitt mål. I likhet med de andre markedene vi er inne i, kommer vi til å se nøye på hvert enkelt prosjekt, og stille oss selv spørsmål om hvorvidt dette vil kunne passe for oss. Er svaret JA, kan det hende vi går inn. Men i motsatt fall får vi kort og enkelt holde oss der vi er.

–Intet hastverk å spore fra trønder-benken der altså?

– Hehe, nei, det kan vi ikke si. Men det betyr heller ikke at det er uaktuelt for oss. Vi kommer fortsatt til å følge med, slik vi alltid gjør. Og dukker det opp interessante muligheter, får vi vurdere dem når det eventuelt skjer, sier han litt hemmelighetsfullt.

Reitan Eiendom

Reitan Eiendom er et eget forretningsområde i Reitan-gruppen, og driver fra før en ganske så differensiert eiendomsvirksomhet. Til nå har hovedvekten vært på eiendomsporteføljer i sentrum av Trondheim og i Bergen. I Trondheim er det mest kjente prosjektet E.C Dahls Eiendom, mens man i Bergen er involvert i Vestenfjeldske Eiendom samt utvikling av eiendom gjennom selskapene NHP Eiendom og Login Eiendom. Gjennom oppkjøpet av 51,4% av SWG33 i Oslo har man altså tatt et steg inn i eiendomsbransjen også i hovedstaden.

Les Også