Representanter for teamet som mottar prisen. Fra venstre: Thorbjørn Faber Geirbo fra Henning Larsen, Ronny Krsitiansen fra Rambøll Management Consulting og Mari Olea Lie fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prisen ble delt ut av Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge. Foto: Rambøll
Publisert: 14.12.2021 

Rambølls bærekraftspris til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rambølls bærekraftspris går i år til et prosjekt som fremmer arealregnskap som verktøy i kommunal arealplanlegging, og kunden er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedleveransene i prosjektet består av pilotering og utvikling av veiledning for hvordan et arealregnskap kan utformes som standard for alle kommuner i landet.

–Bærekraftsprisen skal bidra til å hedre og synliggjøre alt det positive vi gjør for klima, miljø, økonomi og samfunn i våre prosjekter. I år har 15 prosjekter blitt sendt inn av dere som kandidater til årets bærekraftspris, og det har vært engasjerende lesning – jeg er stolt av hvordan dere setter bærekraft på agendaen i prosjektene, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Teamet som mottar prisen består av rådgivere, arealplanleggere og samfunnsplanleggere fra Plan & urbanisme i Henning Larsen og fra Rambøll Management Consulting. For første gang tildeles prisen også til kunden, som er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

–Dette var veldig overraskende, men kjempegøy. Vi har hatt et godt samarbeid med Rambøll og Henning Larsen gjennom flere prosjekter og er helt avhengige av å kunne trekke veksel på den kompetansen dere bidrar med, sier Mari Olea Lie, som er seniorrådgiver i planavdelingen og mottok prisen på vegne av kunden.

Hovedleveransene i prosjektet består av pilotering og utvikling av veiledning for hvordan et arealregnskap kan utformes som standard for alle kommuner i landet.
– Det er et stort ansvar og mange beslutninger som ligger hos kommunene. Vi er glade for å løfte arealregnskap på agendaen, og få på plass en veiledning og felles mal på hvordan vi skal gjøre det. Et godt verktøy blir brukt, og det har betydning ikke bare for arealplanen, men også på strategisk nivå i samfunnsdelen av kommuneplanen, sier Lie.

Grunnlag for bærekraftig utvikling

Arealregnskap handler blant annet om å om å balansere samfunnsutviklingsbehov mot naturvern og klimakonsekvenser. En kunnskapsbasert tilnærming til arealforbruk kan bidra til både CO2-reduksjon, klimatilpasning og sikring av naturområder.

– Arealregnskap er et virkemiddel for klimabevisste arealstrategier. Det handler forenklet om hvor vi skal bygge, hvor vi ikke skal bygge, hva vi skal bygge og hvor mye vi skal bygge, forklarer Thorbjørn Faber Geirbo som er seniorkonsulent i Henning Larsen og fagansvarlig i prosjektet.

Ronny Kristiansen fra Rambøll Management Consulting fortsetter.

– Arealplanlegging er samfunnsplanlegging. Det er så mange sektorer, hensyn og potensielle konflikter som spiller inn, og det er det samme regelverket og prosessene uavhengig av om du jobber i Oslo eller Utsira. Et bedre beslutningsgrunnlag i kommunene kan virkelig bidra til økt bærekraft, slår han fast.

– Arealregnskap gir beslutningstakerne konkrete holdepunkter når det gjelder hvor mye og hva slags type areal som forbrukes sett i forhold til prognoser for ulike arealbehov. Det handler også om ting som naturmangfold, jordvern, transport og klimagassutslipp. Slik kan arealpolitikken bidra til å realisere de klima- og bærekraftsmålene kommunene vedtar i sine strategier, fortsetter Geirbo.

Dagsaktuelt

En generell anbefaling om bruk av arealregnskap i kommuneplanleggingen er allerede på plass i departementets veiledning til kommuneplanens arealdel.

– Arealregnskap er høyaktuelt, og står sentralt blant annet i Stortingsmeldingen for bærekraft og i Hurdalsplattformen, både under natur og klima. Det er viktig at alle har tilgang til dataene som finnes, og den veiledningen de trenger for å bruke arealregnskap på en god måte når man skal utvikle lokalsamfunnet, sier Lie.

– Vi er stolt av å få være samfunnsrådgivere i et så viktig prosjekt, og selvfølgelig også veldig stolt over å motta Bærekraftsprisen sammen med vår kunde og samarbeidspartner, avslutter Kristiansen med et smil.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring