Illustrasjon: Asplan Viak
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
21.okt.2021

AV-Ombruk: Digitalt verktøy for ombrukskartlegging

Asplan Viak har laget det digitale verktøyet AV-Ombruk for ombrukskartlegging og prosjektering med brukte byggevarer. Rapporter kan brukes direkte i BREEAM. Et åpent grensesnitt gjør det også mulig å koble databasen opp mot markedsplasser for gjenbruksvarer.

Byggenæringen står som kjent for 40 prosent av globale CO2-utslipp, noe mindre i Norge. Presset for å redusere utslippene er økende. Ombruk av eksisterende byggevarer er et viktig virkemiddel for å redusere utslipp, og aktørene i byggenæringen ser etter praktiske muligheter for å kunne resirkulere og gjenbruke mer. Asplan Viak har laget det digitale verktøyet AV-Ombruk for dette formålet.

— Vi har over tid sett et økende behov i markedet for å få oversikt over mulige varer for ombruk, sier Karen Skaali, Digital forretningsutvikler i Asplan Viak.

Foto: Asplan Viak

— Med dette verktøyet prøver vi å svare på behovene som byggherrer og andre aktører i næringen har for å få kjennskap til varer som er mulig å gjenbruke i nær geografisk avstand. Aktørene her kan for eksempel være rådgivere som trenger enklere kartlegging og dokumentering av ombruk. Byggherrer som trenger oversikt over tilgjengelige materialer og bygningsdeler i et geografisk område, eller arkitekter som på en enklere måte kan inkludere ombruksmaterialer i prosjekter.

Enkel registrering

AV-Ombruk er både en database og en app. Databasen sørger for at alle materialer er registrert og kan gjenfinnes, mens appen er for registreringsbruk ute i bygg.

— Vi startet med å bygge databasen som har vært i bruk siden 2020, forteller Skaali. — Deretter har vi utviklet appen nå i 2021, den har vært testfase med testkunder og er nå tilgjengelig i Apple Store og Google Play. Verktøyet fungerer på den måten at en kan gå rundt i bygg med appen og kartlegge elementer og materialer for ombruk. Her kan en dokumentere med bilder og notater og angi plassering i bygget. Alle byggevarer merkes med sin geografiske plassering, som en del av et bygg eller på mellomlagring. Byggevarene kan registreres når som helst i byggets livssyklus. Deretter synkroniseres informasjonen med databasen for systematisk vurdering. En sentral funksjon ved dette verktøyet er GIS-merking (Geografiske Informasjonssystemer), som gjør at aktøren både kan finne informasjon hvilke materialer som er tilgjengelige og hvor de befinner seg.

Oversiktlig og BREEAM-kompatibelt

I utgangspunktet er ikke AV-Ombruk tenkt som et markedsføringsverktøy for salg og kjøp av gjenbruksmaterialer, men et kartleggingsverktøy for aktørene i byggenæringen.

— AV-Ombruk sørger for at du har oversikt over hva du har tilgjengelig og hvor det befinner seg, sier Skaali. — Dermed blir det enklere og raskere å nyttiggjøre seg materialer og varer slik at du kan ta materialer fra en plass og bruke dem på en annen. Både appen og ombruksdatabasen er organisert i henhold til den norske bygningsdel-tabellen, så det er enkelt å eksportere rapporter om forskjellige kategorier eller hele bygninger i Excel- eller PDF-format. Rapportene kan deretter brukes for eksempel direkte som dokumentasjon i BREEAM.

Mulighet for markedsplasser

I AV-Ombruk er det brukeren som selv er eier av informasjonen. En kan selv velge om visning av informasjonen skal publiseres.

— Vi ønsker mest mulig synlighet og oppfordrer til å dele data slik at en kan øke gjenbruken. Systemet er bygget på en standard, og dataformatet bruker bygningsdelstabellen slik at det via API (programmeringsgrensesnitt) kan kobles til andre markedsplasser. Dermed kan AV-Ombruk både være nyttig i et bærekraftperspektiv i og med at en reduserer CO2-utslipp og minimerer avfall, og for lønnsomheten ved at en unngår å kjøpe nytt og sparer tid og penger, avslutter Skaali.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring