Sluppenveien 23 (ALO) i Trondheim. Foto: Kjeldsberg
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 04.mai.2022 

På spranget mot transformasjon

Klyngen Proptech Innovation ønsker å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig, og Kjeldsberg Eiendomsforvaltning minner om viktigheten av teknologiens nytteverdi, målbarhet og brukeropplevelse.

– Vi tror data kommer til å være en viktig driver for endring fremover. Derfor jobber vi med datadrevet innovasjon. Og så vi løse miljø og klimaavtrykket, derfor jobber vi med sirkulærøkonomi og utslipp, sier Proptech Innovations klyngeleder Stig Frode Opsvik.

– Det er et veldig stort marked og det er et stort behov for digitale verktøy som gir mer effektive prosesser og nye måter å løse ting på, påpeker han.

Stig Frode Opsvik, klyngeleder, Proptech Innovation. Foto: Knowit

– Vi har hatt veldig positiv interesse rundt det vi jobber med, tilføyer klyngelederen.

Prosjekter blant klyngens medlemmer inkluderer et co-working space for proptech-selskaper, Proptech Bergen, hvor man blant annet tester utstyr. Et initiativ går ut på å utvikle en kunnskaps- og næringspark for proptech i Bergen. Videre spisses innsatsen mot datadrevet innovasjon og mot sirkulærøkonomi og nullutslipp.

Data

– Data vil gi grunnlag for å ta bedre beslutninger, måle utvikling, det vil være råvare for nye innovasjoner og løsninger og automatisering av prosesser, sier Opsvik, som tror kunstig intelligens vil bli viktig for utviklingen i bransjen.

For eksempel bruker et av klyngemedlemmene kunstig intelligens for å modellere ut bygningsmasse, en annen jobber med arealløsninger og andre med bærekraft.

I et prosjekt testet man ut teknologi på et eldre bygg som sannsynligvis måtte rives. Her fant man at man kunne styre luften bedre og beholde eksisterende luftekanaler, slik at takhøyden kunne beholdes og riving unngås.

I et annet prosjekt digitaliserte en start-up manuelle prosesser for eiendomstjenester, noe som reduserte behovet for befaring og bilkjøring, forenklet anskaffelsesprosessen og ga økt transparens. Etter hvert vil det kunne kombineres med sensorteknologi for å bestille behovsprøvde tjenester.

Byggdata er imidlertid ofte fanget i proprietære fagsystemer hos leverandører, uten at byggherre har tilgang. Det gjør det også vanskelig å hente ut data for nye formål og innovasjon. Prosjektet Digital loggbok for bygninger (bygget på EU-konseptet med samme navn) har som formål å frigjøre data. Her legges det inn tjenestelag for å gjøre det attraktivt å registrere data. Bærekraften i bygg skal rates og sammenlignet med Best Practice for å identifisere gapet og foreslå tiltak. Data kan også brukes som dokumentasjon for EUs taksonomikrav.

– Vi kommer til å lansere en tidlig versjon utpå våren, avslører Opsvik.

Sirkulærøkonomi og nullutslipp

Prosjektet Utslippsfri byggeplass, drevet av Eviny i samarbeid med flere andre klyngebedrifter, handler om elektrifisering. I kommende fase vil klyngen se på nullutslippsprosesser utover det som er gjort i prosjektet.

– Innenfor sirkulærøkonomi er vi egentlig i veldig tidlig fase. Formålet der er å legge til rette for og på sikt utvikle en verdikjede for ombruk av materialer og komponenter i bygg. Der har vi hatt et innsiktsprosjekt, og vi har begynt å se på noen konkrete bygg, forteller Opsvik.

– Innenfor ombruk prøver vi å tenke data fra dag én. Hvis vi skal få til en verdikjede for ombruk, tror vi at det er en forutsetning å få satt data på materialene og at det må være systemstøtte for ombruk gjennom hele prosessen. Dette slik at når en planlegger et nytt bygg, har man også tilgang til data om hva som finnes av tilgjengelige materialer og komponenter – helst i eksisterende arbeidsflyt og -verktøy, sier Opsvik.

– Jeg tror vi er nødt til å jobbe med flere ledd i verdikjeden samtidig for at vi skal kunne løse dette på sikt, avslutter han.

Teknologi avgjørende

– Det kommer til å skje masse fremover nå, spår Erik Erlien, daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning.

Erik Erlien, daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. Foto: Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Erlien ser teknologi som avgjørende for å redusere eiendomsbransjens enorme klimaavtrykk.

– Uten data og uten kunnskap og uten smartere bygg og andre måter å jobbe på som er drevet av teknologi, så kommer man ikke dit, mener han.

– For noen år siden var dette med proptech veldig sånn duppeditt- og sensoraktig, men nå må man begynne å se alle disse komponentene i en sammenheng, slik at de har en funksjon som bidrar til en reell forbedring.

Erlien understreker at systemtekniske løsninger må gjøre en forskjell. Fremdeles handler mye om å redusere energikostnader og forbedre energiytelse pluss forenkling og automatisering av drift og forvaltning. Men det må også bety en bedre brukeropplevelse.

– Det med opplevelse, kostnader og klima, det må teknologien løse, men da må den samtidig være både god og integrert og billigere enn den er i dag, understreker han.

Kjeldsbergs kontorbygg Lysgården i Trondheim var et av verdens mest moderne kontorbygg da det stod ferdig i 2019. Nå bygger de et nytt state-of-the art kontorbygg i Sluppenveien 23 (ALO), som skal stå ferdig våren 2023. Her løftes ikke bare teknologien, men teknologiens nytteverdi i form av brukeropplevelsen, med fokus på et godt inneklima og et godt miljø, velvære og hygge.

På spranget

Kjeldsberg har også utviklet sin egen plattform for drift og forvaltning, Kjeldsberg Cloud.

– Det er en rimelig løsning som også kan skreddersys i stor grad, forklarer Erlien.

Av FoU-initiativer selskapet har kan nevnes en partnerskapsavtale med NTNU, forankret i Institutt for teknisk kybernetikk. Her har det blant annet handlet mye om smart styring av energi mellom kombinasjonen solceller, batterier og strøm fra nettet.

+CityXChange er et EU-finansiert prosjekt som i Trondheim har gått noen år, og som involverer privat næringsliv, NTNU og Trondheim kommune (https://cityxchange.eu/our-cities/trondheim-norwegian/). Her deltar Kjeldsberg Eiendomsforvaltning og R. Kjeldsberg på Sluppen i utprøving av systemer for energilagring og deling av energi mellom bygg i et mindre område.

Erlien påpeker at eiendomsforvaltningsbransjen har en veldig tradisjonell forretningsmodell der fokus på effekter av de tjenestene man leverer i liten grad er koblet med hvordan man betaler for tjenestene.

– Vi argumenterer med at en mer datadrevet, teknologidrevet forretningsmodell gir en målbarhet som gjør at oppdragsgiver i større grad kan stille krav til hva effektene av tjenestene man kjøper er. Økt fokus på målbarhet er helt vesentlig innenfor eiendomsbransjen hvis man skal kunne redusere kostnader og miljøavtrykk, understreker han.

– Der andre bransjer er kommet mye lenger, er eiendom fortsatt på spranget. Og det gjør jo at det er utrolig spennende å være en del av dette.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur