Espen Yssenmoen, Joakim Arnesen og Mads Meisingset opplever at flere får øynene opp for vannbehandling som en del av et større bilde innen energioptimalisering. Foto: ABK-Qviller AS
Publisert: 11.12.2023 

Oslo-skoler klare for vinteren etter stor energioppgradering

Etter en omfattende oppgradering av energianleggene, kan elever og lærere ved 82 skoler i Oslo møte kuldegradene med lavere skuldre. Vannkvaliteten på halvparten av anleggene viser allerede en positiv trend, og ytterligere forbedringer forventes i tiden som kommer.

Høsten 2022 satte Oslobygg KF i gang et stort prosjekt for å oppgradere energianleggene på 82 skoler over hele Oslo. Bakgrunnen var en uavhengig kartlegging av vannkvaliteten på alle skolene, som viste omfattende avvik.

FLOW Meisingset VVS vant oppdraget, og i løpet av en intens tremåneders periode, ble en rekke konkrete tiltak gjennomført. Målet var å optimalisere vannkvaliteten i de væskebårne energianleggene på skolene.

– Det krevde mye logistikk og koordinering for å få dette til på bare tre måneder. Dette er et prosjekt som vanligvis krever mye mer tid. Men et solid samarbeid med ulike fagspesialister og leverandører bidro til et velsmurt maskineri, og vi er veldig godt fornøyde med resultatet, forteller Joakim Arnesen, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Meisingset VVS.

Systematisk forbedring

For å få oversikt over hvilke behov skolene sto overfor, fikk Oslobygg KF bistand av Kompa med å levere en fullstendig kartlegging og oversikt over væskekvalitet, vannbehandlingsprogram og anbefalte tiltak ved skolene. Resultatene gjorde det mulig å jobbe helhetlig og systematisk for å bedre væskekvalitet og effekt på anleggene.

Utgangspunktet på de ulike skolene var svært varierende. Noen hadde produkter som var blitt satt inn for mange år siden, men som ikke lenger var i bruk. Andre hadde utstyr som ikke var vedlikeholdt, fordi kunnskapen om fremgangsmåte og rutiner ikke lenger var på plass.

– Jeg forstår godt hvorfor det har blitt slik, for med en rekke ulike produkter og vedlikeholdsavtaler, blir det vanskelig å holde oversikt. Det finnes så mange løsninger og produkter på markedet, og uten noen form for standardisering, blir det utfordrende for de som skal drifte og følge dem opp. Men gjennom dette prosjektet fikk vi etter hvert på plass en standardisering innenfor vannbehandling, i en langt større skala enn vi har sett tidligere. Det er veldig spennende, sier Arnesen.

Gode produkter og trygge leveranser

I en anbudskonkurranse må man ta hensyn til balansen mellom konkurransedyktig pris og leveranse av den etterspurte kvaliteten. Dette var FLOW Meisingset VVS svært bevisste på da de skulle velge produkter, forteller Arnesen.

Stian Daleng, leder for prosjektavdelingen hos FLOW Meisingset med MAG 250 systemfilter. Foto: ABK-Qviller AS

Når lukkede varme- og kjøleanlegg utsettes for luft, korrosjon og sedimentering, vil de etter hvert fungere mindre effektivt. I tillegg øker risikoen for driftsproblemer på anlegget. Den beste metoden å sørge for god vannkvalitet, er å sikre effektiv fjerning av at alle former for gasser, slam og magnetitt.

– En vakuumavgasser er den beste metoden å fjerne gasser fra væskeanlegget på. I tillegg er det avgjørende å fjerne magnetitt i varmeanleggene. Magnetitt oppstår når stål, vann og oksygen reagerer med hverandre, og samler seg ofte i trange kanaler i nye frekvensstyrte pumper. Dette kan forårsake store skader om det ikke behandles, forteller Espen Yssenmoen, som ledet utførelsen av prosjektet.

Valget falt på MAG 250 Systemfilter, et delstrømsfilter som effektivt fjerner magnetitt og partikler.

– Vi opplever at produktet fungerer godt, og at det er enkelt å vedlikeholde for driftsteknikerne som skal drifte det. Vi er også veldig fornøyde med at vi har funnet et godt produkt som også er konkurransedyktig på pris, sier Arnesen.

Han forteller at de var helt avhengige av støtte og bistand fra leverandørene med å komme kjapt på banen og tilby produkter som svarte til kravene.

– Vi hadde betydelige behov, og skulle transportere ut produkter til de forskjellige anleggene fortløpende hver eneste uke. ABK Qviller skapte en trygghet for leveransekapasiteten, som de leverte på gjennom prosjektet. Det fungerte veldig bra, sier Arnesen.

Samkjørt prosess

Fyringssesongen var allerede i gang da prosjektet skulle gjennomføres. Likevel var det ikke aktuelt å stanse varmeanleggene, for skolene skulle være i full drift. Å levere innenfor tidsrammen var kritisk, noe som krevde en samkjørt prosess. For FLOW Group sine Oslo-selskaper ble det selve syretesten på samarbeidet mellom deres ulike fagområder rør, elektro og ventilasjon.

– Det var en veldig spennende og lærerik prosess, og vi er stolte av at vi lykkes så godt med prosjektledelse, koordinering og kommunikasjon. Vår styrke er jo nettopp at vi kan tilby en rekke ulike fagkompetanser under samme paraply, samtidig som kunden får ett kontaktpunkt og en helhetlig prosjektledelse. Det fikk en «flying start» i dette prosjektet, sier Arnesen.

Bra for både klimaet og lommeboken

Vannbehandling har vært et oversett tema i mange år. Men dette er i ferd med å endre seg, tror Arnesen.

– Vi opplever at flere får øynene opp for vannbehandling som en del av et større bilde innen energioptimalisering. Det kan gi betydelig reduserte driftskostnader.

Helt siden etableringen i 1949, har FLOW Meisingset VVS jobbet med ulike former for varmeteknikk. De siste årene har samfunnsutviklingen gått mer i retning av oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygg, fremfor å bygge nytt. Da er det essensielt for eiendomsforvaltere å ta grep for å gjøre byggene mer energieffektive, mener Arnesen.

– Med høye strømpriser og økte krav, vil det bare bli mer aktuelt i tiden fremover.

Han sikter til retningslinjene for bærekraftige investeringer i EUs taksonomi, et system som klassifiserer hva som defineres som bærekraftig økonomisk aktivitet.

Helene Kowollik, fagkonsulent i Kompa. Foto: Kompa AS

– Som følge av disse kravene, vil vi få en økt etterspørsel i samfunnet etter bærekraftige bygg. Det er like relevant for offentlige som private aktører, for alle bygg har tekniske systemer som trenger vedlikehold og omsorg for å yte maksimal effekt.

Dette er et område FLOW Meisingset VVS har mye kompetanse på, etter å ha jobbet målrettet med drift og vedlikehold av både privat og offentlig eiendomsmasse de siste 15 årene.

– Det er mange ulike tiltak som kan gjøres, og dette prosjektet er et godt eksempel på noen av dem. Oslobygg KF er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører, og når de prioriterer å bruke budsjettmidler på dette prosjektet, så er det fordi de mener at det vil ha god effekt.

Positiv trend

Ett år etter prosjektets slutt, gjennomføres jevnlige vannprøver på varmeanleggene ved de 82 skolene. Disse vil gi et bilde av effekten av investeringene som er gjort.

– Oslobygg er en av de som virkelig skjønner viktigheten av rent vann og rene overflater i varme- og kjøleanlegg, og som investerer både tid og penger på å oppnå en økonomisk og optimal driftshverdag, sier Helene Kowollik, rådgiver innen vannbehandling i Kompa. Hun har hatt en sentral rolle i prosjektet og bistått med vurderinger, oppfølging av tiltak og dokumentasjon av resultater.

Christian Listerud, prosjektleder i Oslobygg KF, forteller at de tidligere har jobbet mer stykkevis og delt med denne type tiltak, men at de i dette prosjektet fikk muligheten til å gjennomføre en enhetlig og systematisk utbedring av avvik basert på vannprøverapportene.

– Resultatene fra Kompas siste kontroll tyder på at væskekvaliteten har blitt vesentlig bedre etter at tiltak ble gjennomført, sier Listerud.

Dette bekrefter Kowollik i Kompa:

– FLOW Meisingset VVS har nå gjennomført de anbefalte tiltakene, og vi ser at 50 prosent av anleggene allerede har en positiv trend. Vi forventer å se en ytterligere forbedring i væskekvalitet når systemene har vært i drift en periode, og dette bekrefter at tiltakene som er gjennomført har god effekt, avslutter Kowollik.

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring