Optimera og Montér setter ned prisene på trelast med inntil 20 prosent fra 1. august 2022. Bakgrunnen for prisnedgangen er bedre råvaretilgang i markedet og prisnedgang internasjonalt. Fortsatt er markedet volatilt. Foto: Optimera
Publisert: 29.jun.2022 

Optimera setter ned trelastpriser fra august 2022

Optimera og Montér setter ned prisene på trelast med inntil 20 prosent fra 1. august 2022.

Optimera følger markedet nært og ønsker å korrigere prisene raskt i tråd med utviklingen for å gi kundene et konkurransedyktig prisnivå.

For konstruksjonsvirke, rekker, lekter, forskaling og høvellast i gran justeres prisene ned med 6-10 prosent. For impregnert konstruksjonsvirke, rekker, lekter og terrassebord blir prisnedgangen inntil 15 prosent. Prisene for royalimpregnerte materialer settes ned med inntil 10 prosent. Kledningsprisene vil gå ned med 6–15 prosent, mens bygningsplater (OSB) får en prisnedgang på 20 prosent.

Markedstrenden samsvarer godt med selskapets prognoser om at prisene vil ligge på et lavere nivå i 2022 sammenlignet med fjoråret, med prisoppganger og -nedganger rundt dette nivået gjennom året.

– Vel så viktig som pris er tilgang på trelast. Optimera har nå lagerbeholdning på alle dimensjoner og god tilgang ut året, sier direktør for kategori Pål Erichsen i Optimera, som er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer.

Bakgrunnen for prisnedgangen er bedre råvaretilgang i markedet og prisnedgang internasjonalt. Fortsatt er markedet volatilt. Det vil bli fulgt nøye av Optimera slik at alle endringer vil bli reflektert i prisene raskt det lar seg gjøre.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring