Publisert
14.aug.2018

Oppgradering av gjenreisingshus: Åpent seminar

Er du arkitekt, rådgiver, planlegger eller lærer med interesse for gjenreisingshus? Eller bor du i et gjenreisingshus som skal pusses opp? Dette seminaret handler om å ivareta arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når huset skal oppgraderes. Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. Husene som […]

Er du arkitekt, rådgiver, planlegger eller lærer med interesse for gjenreisingshus? Eller bor du i et gjenreisingshus som skal pusses opp? Dette seminaret handler om å ivareta arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når huset skal oppgraderes.

Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. Husene som ble bygd opp igjen, er historiske vitnesbyrd fra gjenreisingstiden, og speiler ideer fra sentrale myndigheter og arkitekter i kombinasjon med lokale byggetradisjoner.

Åpent for alle

Nå arrangerer SINTEF Byggforsk i samarbeid med Husbanken og Gjenreisingsmuseet åpent seminar i Hammerfest 6. september om oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord. Målet er å stå bedre rustet til å ivareta gjenreisingsarkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når disse husene skal oppgraderes. Samtidig er det et mål å oppnå bedre bokvalitet, bedre inneklima og redusert energibruk.

– Med dette seminaret ønsker vi å vise at bevaring av gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming, sier SINTEF-forsker Solvår Wågø.

Presenterer resultater

GJENREIST er et toårig prosjekt finansiert av Husbanken. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø med egeninnsats som medlemmer av referansegruppa for prosjektet.

– På seminaret vil vi oppsummere og presentere resultater fra prosjektet. Med dette ønsker vi å spre kunnskap til byggenæringen og til utdanningsinstitusjoner som arbeider med vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, sier Wågø.

Informasjon

Tid: Torsdag 6. september 2018, kl. 11.30–18.00
Sted: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest

Se program og meld deg på her

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring