Akersbakken barnehage. Foto: Sverre Jarild
Publisert
17.feb.2021

Omsorgsbygg har inngått rammeavtale for bygningsmessige håndverkertjenester

De fem valgte leverandørene er Haandverkerne AS, NP Bygg AS, Corigo AS, Håndverkeriet AS og Thorendahl AS.

– Rammeavtalen skal dekke nødvendige bygningsmessige fag for gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter og mindre rehabiliteringsoppdrag i regi av Eiendomsavdelingen, forteller adm.dir. i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

Porteføljeinndelingen er som følger:

1. Haandverkerne AS - Barnehage del 1 (team bhg sør øst + team bhg øst + team bhg nord)

2. NP Bygg AS - Barnehage del 2 (team bhg sentrum + team bhg sør + team bhg vest)

3. Corigo AS - Omsorgsboliger/fritidsklubber

4. Håndverkeriet AS - Sykehjem

5. Thorendahl AS - Kultur- og etatsbygg, beredskapsbygg og private utleiebygg (team innleie og næring + team kultur og beredskap + team barnevern og velferd)

Rammeavtalen har en varighet på 4 år og et omfang inntil 500 MNOK ekskl.mva.

Rammeavtalen overføres til Oslobygg etter omorganisering i september 2021 og Oslobygg blir ny oppdragsgiver. Avtalen vil i hovedsak overføres uten innholdsmessige endringer til det nye foretaket, med virkeområde innenfor de bygg og anlegg som ikke vesentlig skiller seg fra den bygningsmasse som tilligger Omsorgsbygg Oslo KF i dag.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring