På bildene er deler av taket revet, og isolasjon og lekter brukes på nytt. Foto: Multiconsult
Publisert
11.nov.2021

Ombruk sentralt i kirkerehabilitering

På grunn av lekkasjer i taket blir Vardåsen kirke i Asker nå rehabilitert. Gjennom omfattende ombruk av byggematerialer og smarte løsninger sparer kommunen penger og materialer, samtidig som avfall fra byggeplassen reduseres betraktelig.

Vardåsen kirke ble oppført i 2004 og det har vært lekkasje på taket over tid. Multiconsult ble engasjert for å bidra til å finne årsakene og løse lekkasjene.

I løpet av prosjekteringen har Multiconsult foreslått å bruke eksisterende isolasjon og dagens opplekting på nytt, bevare en takflate på ca 100 m2 og andre mindre tiltak. Totalt har taket en flate på nesten 2 200 m2 og ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene, sparer prosjektet rundt 3000 løpemeter med opplekting i tre og 2000 m2 med isolasjon, noe som har gitt en økonomisk besparelse på over 1 million kroner.

– Vi har selvfølgelig vært spente på hvordan gjenbruk av beskrevne materialer ville foregå og fungere i praksis, men hittil har det gått over all forventning, sier Julie Lund Pedersen, sivilingeniør som jobber med tilstand og bygningsvern i Multiconsult, og har jobbet med Morten Skalle i prosjektet.

I tillegg ble det bestemt at det skulle brukes folietekking fremfor asfaltpapp, noe som også reduserer CO2-avtrykket betraktelig.

Godt samarbeid

– Rehabiliteringen av taket omfatter riving av tak ned til dampsperre, undersøke om dampsperra er tett for så å bygge taket opp igjen. Taket tilleggsisoleres og luftingen på taket skal forbedres sier Julie Lund Pedersen.

I løpet av prosjektet har det vært et godt samarbeid og fokus på å finne gode løsninger i samarbeid med arkitekt, byggherre og entreprenøren A. Hansen. Gode rammer for prosjekteringen i tidligfase har også bidratt til færre uforutsette problemstillinger.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring