Kim Noguera Gabrielli (UN Global Compact Norge), Rune Røiseland (Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør), Ann-Kristin Ytreberg (administrerende direktør i Miljøfyrtårn). Foto: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Publisert: 11.05.2023 

Nytt verktøy lansert: Vil gjøre bærekraftsarbeidet mye enklere

Denne uken lanserte UN Global Compact Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn det nye verktøyet Vesentlig.no. Nå kan alle bedrifter gratis og enkelt få oversikt over sin påvirkning. Dette vil gjøre bærekraftsarbeidet mye enklere.

Selv om de fleste små og mellomstore bedrifter oppgir at de jobber strategisk med bærekraft, så er det kun et lite mindretall som faktisk har gjennomført en vesentlighetsanalyse. Det nye verktøyet Vesentlig.no er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, og skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med å identifisere og prioritere vesentlige påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn.

– Vi trenger de små og mellomstore bedriftene for å nå bærekraftsmålene. I vårt arbeid ser vi at viljen er der, men at det er vanskelig å få oversikt over hvor man skal begynne. I en hektisk hverdag er det ikke alltid tid til å navigere i bærekraftsjungelen, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør for FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge.

Verktøyet er utviklet av UN Global Compact Norge i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er Norges største miljøsertifiseringsordning.

– En vesentlighetsanalyse er en god hjelp for å sikre at bærekraftsarbeidet er treffsikkert. Derfor er vi stolte over å få lansert vesentlig.no, som er et lavterskelverktøy for å hjelpe bedrifter med å få oversikten for videre bærekraftsarbeid, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

– Verktøyet var faktisk hjelpsomt

Roger Vassnes, daglig leder i den lokale bedriften Sögne Home, forteller hvordan han opplever det å møte stadig strengere krav når det gjelder bærekraft:

– Det å drive en liten virksomhet kan føles som å seile blant mange isfjell av nye krav og nå EU-reguleringer. En kan fort tenke at det ikke er et spørsmål om vi treffer et isfjell, men når. Vi prøver å få oversikt, men dette er krevende å sette seg inn i. Vi har dessverre ingen bærekraftekspert hos oss, sier Vassnes fra Sögne Home.

Bedriften har kun fem ansatte, men har lenge vært opptatt av å drive godt bærekraftsarbeid i alle ledd. De har fått muligheten til å teste ut verktøyet vesentlig.no og forteller om gode erfaringer.

– Dette verktøyet ledet oss inn i en fin prosess for å definere hvilke områder som er vesentlig for bærekraft i vår bedrift. Verktøyet var faktisk hjelpsomt, avsluttet han.

Brukervennlig, gratis og bransjeuavhengig

– Verktøyet vil hjelpe bedrifter finne ut hvor den har sin største påvirkning, men også hvilke områder utenfra som påvirker bedriften økonomisk, sier Gabrielli.

Bedriftene vil gjennom analysen få innsikt i hva interessentene rundt bedriften anser som viktig, noe som gir svært nyttig kunnskap. Både UN Global Compact og Stiftelsen Miljøfyrtårn har fått tilbakemeldinger fra næringslivet om viktigheten av et slikt verktøy.

– Det er et uttrykt behov for et lavterskelverktøy. Dette har potensiale til å akselerere det strategiske bærekraftsarbeidet i norske SMBer, sier Ann Kristin Ytreberg, administrerende direktør for Miljøfyrtårn.

– Fremtidens næringsliv er bærekraftig og det ligger enorme innovasjons- og forretningsmuligheter i omstillingen vi skal gjennom. Å gjennomføre en vesentlighetsanalyse og aktivt bruke innsikten den gir vil hjelpe bedrifter innovere og strategisk posisjonere seg for fremtiden, avslutter Gabrielli.

Om vesentlig.no:

Det er ikke alltid like åpenbart for en bedrift hvilke områder som er mest vesentlig når det kommer til bærekraft. For å mer effektivt og strategisk med bærekraft trenger bedriften en analyse over de områdene bedriften påvirker og de som påvirke bedriften tilbake økonomisk. I dag kan tjenester som dette kjøpes, men det er ikke nødvendigvis noe en SMB har kapasitet eller ressurser til.

Vesentlig.no er et gratis, digitalt verktøy som er enkelt å bruke. Resultatet fra analysen vil gi bedriften en matrise som viser på de områdene som er mest vesentlige for den enkelte bedrift. Den vil også vise på hvilke områder interessentene dine mer er de mest vesentlige. Resultatet fra en gjennomført analyse kan brukes for videre strategi og prioritering samt forretningsutvikling innen bedriftens bærekraftsarbeid.

En vesentlighetsanalyse viser virksomhetens vesentlige påvirkning på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold og hvor viktig ulike temaer og områder er for interne og eksterne interessenter. Analysen gir derfor et eksternt blikk på din egen virksomhet gjennom interessentdialogen.

En vesentlighetsanalyse viser nettopp hvilke områder din virksomhet har størst påvirkning på både de økonomiske, klima- og miljømessige og sosiale forholdene i bærekraftig utvikling. Samtidig viser analysen hvilke områder som de i og rundt virksomheten – dine interessenter – synes er mest viktig at din virksomhet jobber med.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring