Illustrasjon: Ratio + Mir
Publisert: 16.11.2022 

Nytt landskap med bekkeløp og sykkelvei

Statsbygg har inngått kontrakt med Braathen landskapsentreprenør om detaljprosjektering og etablering av uteområdet rundt det nye Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen i Oslo. Her skal bekken få komme opp i dagen igjen.

Store deler av bygningen vil være omgitt av park med varierende opplevelser av blågrønne strukturer og flere områder for opphold.

– Vi skal opparbeide et friområde der Gaustadbekken, som i dag går i rør, skal være et sentralt element. Den vil gå gjennom et skogslignende terreng og danne små kulper, sier prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg:

– Foran bygningen vil det være en forplass med natursteindekke, som markerer byggets hovedinngang. Dette blir et fleksibelt samlingssted med ulike bruksfunksjoner for studenter og ansatte. Her kommer også et stort utendørs amfi med scene, sier han.

– Hele området får et grønt og frodig preg med robuste og naturlige planter tilpasset norsk klima, som også vil tiltrekke seg fugler og insekter, sier landskapsarkitekt og prosjektleder i Statsbygg, Hege Gultvedt.

Tiltaket vil motvirke det pågående arts- og naturtapet i vår tid. Denne type vegetasjonsbruk, sammen med lokal håndtering av overvann, er også en nødvendig klimatilpasning.

Kontrakten er på 130 millioner kroner inkl. mva. Det samlete utearealet, som er utformet i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter, er på om lag 28 mål. Anleggsgartnerarbeidene starter opp våren 2023 og er planlagt ferdigstilt sommer 2026.

Livsvitenskapsbygget skal bli et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen helse og bærekraft og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Når det står ferdig, vil bygget samle forskingsmiljøene innen kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitet i Oslo i tillegg til forskere fra Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring