Illustrasjon: Statsbygg
Emner
Publisert
05.jul.2021

Nytt internasjonalt rammeverk for BIM-leveranser

1. juli tok Statsbygg i bruk et internasjonalt rammeverk for å bestille, avtale og følge opp BIM-leveranser i prosjekter.

Digitaliseringsentusiaster i byggenæringen har snakket mye om rammeverket ISO 19650 siden det kom ut i 2018. Nå blir Statsbygg en av de første bestillerne i Norge til å ta i bruk standardserien.

– Metoden for å anskaffe BIM-leveranser skal sikre at begge parter forstår forventingene bedre. Vi som bestiller får en mer ryddig prosess i tilbudsfasen og oppfølging av leveranser. Våre leverandører får forutsigbarhet og redusert risiko, sier direktør Anders Fylling for Statsbyggs faglige ressurssenter.

Arbeidet er blant annet basert på veilederen CEN/TR 17654 utviklet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Statsbygg har ledet arbeidet med veilederen i CEN, og har samarbeidet med Bane NOR om å ta i bruk ISO 19650 ved bestilling av BIM-leveranser.

– I Statsbygg er metoden allerede utprøvd i anskaffelse av rådgivere til prosjektet Bergen Tinghus tidligere i år med suksess, sier Anders Fylling.

Det nye rammeverket tas i bruk samtidig som den nye versjonen av Statsbyggs BIM-krav, SIMBA 2.0, trer i kraft.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring