LINK Kompass er et engasjerende og svært effektivt verktøy for å dele kunnskap, sier Grethe Haugland, administrerende direktør i LINK Arkitektur. Foto: Wenche Hotel Knai
Publisert: 09.jun.2022 

Nytt digitalt kompass viser vei i det grønne skiftet

LINK Arkitektur har utviklet et digitalt bærekraftkompass som guider eiendomsutviklere til å identifisere de bærekraftstiltak som gir mest effekt per investerte krone i et prosjekt. Målet er det optimale potensialet mellom høye miljøambisjoner, sosial bærekraft og økonomisk lønnsomhet.

EU har nylig definert kriterier for hva som kan klassifiseres som en bærekraftig aktivitet. Den nye taksonomien stiller krav til nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Dersom bygget ikke klassifiseres som bærekraftig, blir det mer kostnadskrevende å finansiere.

Derfor er bærekraft og lønnsomhet to sider av samme sak. Det handler om å oppnå størst mulig bærekraftseffekt for de ressursene man har.

I to år har LINK jobbet med å videreutvikle arbeidsmetodikken LINK Kompass® til et innovativt digitalt verktøy som kan brukes i workshops med eiendomsutvikler. Gjennom et nært samarbeid med kunden skaper man sammen forståelse for forretning, ambisjon­er og potensiale. Ved å bruke LINK Kompass får man allerede i tidligfase oversikt over relevante føringer, krav og ønsker fra prosjektets interessenter. Dette gir et nødvendig grunnlag for en effektiv prosjektprosess som reduserer risikoen for at ressurser blir brukt på oppgaver og prosjekttiltak som ikke gir tilstrekkelig effekt.

Arbeidsmetoden adresserer alltid klimavennlig arkitektur, sirkulær arkitektur, biologisk mangfold samt helsefremmende, levende og trygge miljøer og utfordrer prosjektet til å sette høyest mulig ambisjonsnivå.

Gjennom en halv dags workshop med oppdragsgiver og sentrale fagpersoner diskuteres hva som skal være de sentrale bærekraftkvaliteter i prosjektet. Det settes mål for alle bærekrafttema og det besluttes en strategi med konkrete tiltak for å nå målene.

– Dette er en engasjerende og svært effektiv prosess for å dele kunnskap. Kompasset gjør det enklere å synliggjøre hvilke grep som er nice to have og hvilke som er need to have for å få til mest mulig bærekraftseffekt per investerte krone. Selvsagt skal man tenke sirkulært og kutte i material- og energibruk, men det største potensialet ligger i å kunne zoome ut og få et overblikk over hele prosjektprosessen som gjør det mulig å ta de valgene som gir mest effekt totalt sett i det enkelte prosjekt, forklarer administrerende direktør Grethe Haugland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring