Det nye terminalbygget med kommersielle arealer. Illustrasjon: Arkitema Architects
Emner
Publisert
04.jan.2022

Nye Trondheim S: Norges mest moderne kollektivknutepunkt

– Når det nye terminalbygget står ferdig i 2025, blir det Norges mest moderne kollektivknutepunkt. Her kommer i tillegg ny bussterminal, nye boliger og næringsareal med butikker og attraktive kontorplasser, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Med Nye Trondheim S er Bane NOR Eiendom med på å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler. Nye Trondheim S gir en sømløs reise med tog, buss og båt. Gangbrua Sjøgangen forbinder stasjonsområdet direkte med Trondheim hurtigbåtkai på Brattørkaia.

Det nye knutepunktet vil omfatte nytt terminalbygg, ny bussterminal, ny parkeringskjeller, 200 nye boliger og 20.000 kvadratmeter næringsareal med butikker og attraktive kontorplasser med utsikt over byen og fjorden.

Grønn byutvikling

Nye Trondheim S vil øke tilgjengeligheten for gående og syklende, og det legges opp til 600 nye sykkelstativ over og under bakken.

– Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt, sier Arne Hognestad.

Prosjektet bidrar til at flere kan jobbe og bo i sentrum, og tilbudet av parkering, handel og service blir større. Gryta P-kjeller står klar allerede høsten 2022. Samtidig er nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan. Den nye parkeringskjelleren på 5 500 kvadratmeter er en del av Nye Trondheim S, og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Det bidrar til mindre biltrafikk i sentrum.

Gatene rustes opp, og det kommer butikker og andre publikumsrettede funksjoner med inngang fra gateplan. Kollektivknutepunktet styrkes og utvikles for å imøtekomme framtidas transportbehov. Over 6000 reisende benytter knutepunktet daglig, og gjennom det grønne skiftet er det ventet at kollektivtrafikken vil øke vesentlig i årene som kommer.

Bygging uten togstans

Togene kommer og går mens det bygges, og den øvrige kollektivtransporten fortsetter også som før.

– Det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil gi perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi skal holde trafikanter og naboer oppdatert på hva som skjer i anleggsperioden. De skal ha en trygg og forutsigbar hverdag, sier Hognestad.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av Norges største eiendomsaktører med mange utviklingsprosjekt ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

– Sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement gjør Bane NOR Eiendom til en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, sier Hognestad.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring