Emner
Publisert
05.nov.2020

– Nye innreiseregler kan føre til stans i prosjekter

Dagens innstramminger vil kunne føre til at bedrifter i byggenæringen kan få utfordringer med å holde hjulene i gang. Det er derfor helt avgjørende at vi får en kompensasjonsordning som treffer vår næring, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Byggenæringen består av store og små bedrifter i hele Norge som har gjennom hele pandemien klart å holde byggingen i gang med hjelp av gode smittevernstiltak, sier Sandnes.

Nye innreisereglene kan i realiteten bety et innreiseforbud for mange utenlandske arbeidstakere som igjen vil kunne utfordre fremdriften på påbegynte byggeprosjekter.

– Dagens byggeaktivitet er på inngåtte kontrakter. For de bedriftene for de bedriftene som ikke kan fylle sine kontraktsvilkår, så vil dette ramme hardt, sier Sandnes videre.

Sandnes mener at myndighetene må sette seg ned med næringen så raskt så mulig.

– Det vil være svært viktig at vi får på plass en kompensasjonsordning for de bedrifter som ikke kan oppfylle kontraktene som er inngått med enten private eller offentlige byggherrer, sier Sandnes.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring