Foto: BNL
Emner
Publisert
04.nov.2020

Ny kontraktsmal for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygg- og anleggsbransjen

BNL har i samarbeid med EBA utarbeidet en oppdatert kontraktsmal og oppdragsbekreftelse for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygg- og anleggsbransjen.

Malen er tilpasset BNL og Fellesforbundets felles anbefalinger for seriøs innleie og godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen

Den nye kontraktsmalen og oppdragsbekreftelsen er forbeholdt medlemsbedrifter i BNLs bransjeforeninger, og kan fås ved å kontakte Siri Stang i BNL.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring