Nye forretningsmodeller forenkler det grønne skiftet

Energisentraler til bygg har blitt modernisert og krever en annen kompetanse enn tidligere. Det har de fleste eiendomsutviklere har fått merke. Både de og boligkjøperne blir sittende med en risiko de ikke kan forventes å mestre. AF Energi & Miljøteknikk har kommet til at de som ekspert må ta et større ansvar for energiløsningene fremover, og tilbyr nå å være medeier av energisentralene de leverer.

– La oss bare erkjenne det, sier Per Just Skaret, som er direktør for økonomi og marked i AF Energi & Miljøteknikk til Fremtidens Byggenæring:

– Med det grønne skiftet har oppvarming av bygg blitt langt mer teknisk avansert. Tidligere kom varmeforsyningen fra panelovner, eller med sentralvarme basert på strøm eller olje. Installasjon og drift var enkelt, og kunne utføres med lokale fagfolk. Dagens energisentraler skal bruke ny fornybar energi og gjerne levere kjøling i tillegg til varme. Enten energien kommer fra geovarme og varmepumper eller fra biokjeler må det nå spisskompetanse til for at design og drift skal bli riktig. De som har undervurdert forskjellen på tradisjonelle energiløsninger og dette nye maskineriet, har høstet kostbar lærdom.

Stort potensial for forbedringer

– Vi gjennomfører både rehabilitering og nyinstallasjoner av energiløsninger, og har også driftsansvar for anlegg over store deler av landet. Det har gitt oss innsikt i et stort antall varmesentraler, og erfaringen er at mange gir for lav virkningsgrad og for høye driftskostnader, fortsetter Skaret videre:

Per Just Skaret, som er direktør for økonomi og marked i AF Energi & Miljøteknikk.
Per Just Skaret, som er direktør for økonomi og marked i AF Energi & Miljøteknikk.
Foto: AF Energi & Miljøteknikk

– Den vanligste feilen er at de er overdimensjonerte for å sikre at de kan levere nok, og dermed blir gående på ugunstig lav belastning.

Høyere energikrav betyr også at nye bygg styres mer avansert og bruker mindre energi. Med ny teknologi kan samspillet mellom byggets behov og energisentralen utvikles vesentlig og gi lavere forbruk og driftskostnader. For å få det til må energisentralen designes for nye forbruksmønstre og mer avansert styring.

Reduserer kundenes risiko og tar ansvar

– Hvis de som prosjekterer energiløsningen og de som installerer den er ulike aktører og ingen av dem garanterer for virkningsgrad og driftskostnader over tid, blir utbyggeren eller boligkjøperne sittende med risikoen. Det er ikke rimelig, selv om begge leverandørkategoriene gjør en samvittighetsfull jobb. Vi må erkjenne at vi som eksperter må ta mer av denne risikoen, fordi det gir høyere verdi for kundene våre enn merkostnaden på vår side. Derfor har vi etablert Enaktiva AS, som vil bidra til å utvikle nærvarmeselskap av energisentralene vi leverer og ta eierposisjoner i dem. Over tid skal det utvikles en større portefølje av selskaper, slik at kostnadene for å utvikle og drifte hvert selskap blir lavest mulig.

– Konseptet har virkelig truffet utbyggerne, og vi har nå ansatt flere til å veilede dem gjennom stegene frem til etablering.

Energisentralen på Vestre Billingstad bygges inn i terrenget sentralt i området, og utformes med en fasade som gjør at den blir en miljøfaktor i dobbelt forstand.
Energisentralen på Vestre Billingstad bygges inn i terrenget sentralt i området, og utformes med en fasade som gjør at den blir en miljøfaktor i dobbelt forstand.
Illustrasjon: ARCASA arkitekter

Det to første energiselskapene som er etablert er Myrvoll Energi i Oppegård og Billingstad Energi i Asker. I Oppegård kommune er JM Norge og Bolig & Eiendomsutvikling i gang med byggingen av Myrvoll stasjon, som skal bestå av ca. 850 boliger og et bredt servicetilbud. Varmen til romoppvarming og tappevann skal leveres av Myrvoll Energi AS. Her eier JM Norge, som er største utbygger på området, og Enaktiva 50% hver. Dette sikrer sammenfallende interesser både i utbyggingsfasen og driftsfasen. AF Energi & Miljøteknikk har i prosjektet et helhetlig ansvar for å designe, installere og drifte energisentralen. Varmeleveransene vil starte i oktober i år.

– Ved å organisere energisentralen i et eget selskap får utbyggerne omgjort en ren utbyggingskostnad til eierandeler i et energiselskap samtidig som boligkjøperne er sikret varmeforsyning fra en profesjonell aktør. Dette rimer veldig godt med vårt viktigste fokus – skape kundeverdi, uttaler avd. dir. Mats Kjellberg i JM Norge, som også er styreleder i Myrvoll Energi.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring