Patrick Mahieu vil lede Rambølls nyopprettede Digitaliserings og innovasjonsteam. Foto: Melisa Fajkovic/Rambøll
Publisert: 22.03.2023 

Ny spydspiss innen digitalisering og innovasjon

Rambøll oppretter eget team for å samkjøre innovasjon, automatisering, teknologi og digital design. Uavhengig av hvor i verden kundene befinner seg, vil enhetlige leveranser ved hjelp av digitalisering gjøre en stor forskjell. Ved å tilby virksomhetene den beste kompetansen og lokal kunnskap har aktører innen det grønne skiftet, som Freyr, valgt Rambøll som partner når de etablerer innovative fabrikker med banebrytende teknologi.

– Når vi nå virkelig går hardt ut og viser at vi satser på digitalisering og innovasjon ved å etablere et eget team og struktur på det vi gjør, handler det mye om å legge et grunnlag for virkelig å ta i bruk kunstig intelligens tilpasset vår måte å jobbe på. Når vi nå har fått på plass selve fundamentet er vi tydelige på at kundene, eksempelvis i byggebransjen, skal tilbys en «en one stop-shop» når de kontakter oss slik at de til enhver tid vil få den beste kompetansen innenfor området globalt sett. Denne satsingen gir også et betydelig løft for våre ansatte med tanke på å etablere en digital kultur og felleskap for å vokse og utvikle våre egenskaper innen digitalisering og innovasjon, sier Bjørn Tore Landsem, direktør for marked Bygg i Rambøll Norge.

Skal følge kundene i markedet

Han mener at satsingen vil være en klar differensiator og styrke for Rambøll, og viser til fordelen av å kunne følge kundene i et globalt marked, eksempelvis innenfor industri og energiområdet.

–Det å følge kundene der de ønsker å være sømløst, og samtidig ha en kapabilitet til å utvikle produktet vårt i samspill med kundene, blir essensielt fremover. Vi har nå verktøyene, den riktige prosessflyten, systemene og menneskene på plass. Sammen med det globale fotavtrykket og det systematiske digitaliserte oppsettet vårt er vi godt rustet til å ta med oss den digitale utviklingen ut til kundene, sier Bjørn Tore Landsem.

Stor etterspørsel

Patrick Mahieu vil lede Rambølls nyopprettede Digitaliserings og innovasjonsteam. Han kommer fra stillingen som seksjonsleder og har vært sterkt delaktig i utvikling innen digitalisering og automasjon i Bygg Norge.

–Det ligger et enormt potensial og etterspørsel i markedet, blant annet etter Computational Design-kompetanse, som vi kan utnytte ved å profesjonalisere vårt satsingsområde, og skape et sterkt faglig miljø både lokalt og globalt.

Mahieu forteller at satsingen gir bedre informasjonsflyt i virksomheten ved at folk vet hvor denne type henvendelser skal rettes. Han peker også på kundenes etterspørsel etter digitale og innovative løsninger.

–Vi ser at det er mange kunder som er opptatt av å få med seg fremoverlente partnere når det gjelder digitalisering og innovative løsninger. Mange av dem er selv opptatt av å være forbilder når det gjelder digitalisering, og ved å organisere oss på denne måten, kan vi i større grad posisjonere oss for å bli med på slike forbildeprosjekter, forteller Mahieu.

Det nyoppstartede teamet er planlagt å vokse ut over året.

–Denne kompetansen etterspørres, så vi vil se etter nye hoder med riktig kompetanse innen Computational Design som skal være med å bidra til at vi kan levere de riktige løsningene for våre kunder, både her i landet og ellers rundt i verden, avslutter Patrick Mahieu.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring