Illustrasjon: Sweco
Publisert
17.des.2020

Ny rapport om sirkulær byutvikling

Landskapsarkitekt Nina Marie Andersen står bak den internasjonale rapporten «Going circular – A vision for the urban transition». – Målet med rapporten er å vise hvordan sirkulære løsninger og en sirkulær tankegang bidrar til både klima- og menneskevennlige byrom, sier hun.

I dag stammer ni prosent av verdens karbonutslipp fra produksjon av byggematerialer. For å få bukt med disse utslippene har EU besluttet at 70 prosent av alt avfall fra byggebransjen skal resirkuleres. Med rapporten «Going Circular – A vision for the urban transition» håper Nina Marie Andersen å inspirere kolleger i bransjen til å tenke mer sirkulært i tiden fremover.

– I dag er normen at vi river ned og bygger nytt, skal vi redusere våre utslipp og håndtere klimaendringene må vi snu denne trenden. En måte å gjøre dette på er ved å handle mer sirkulært. En sirkulær tankegang vil bidra til å redusere klimagassutslipp, begrense utbygging i jomfruelig terreng og ikke minst skape unike, urbane områder, sier rapportforfatter Nina Marie Andersen, landskapsarkitekt i Sweco.

Rapporten «Going Circular – A vision for urban transition» inngår i rapportserien «Urban Insight» som distribueres til rådgivere, arkitekter og utbyggere på tvers av Europa.

– Jeg håper rapporten kan være en inspirasjon til andre kolleger i bransjen. I rapporten viser vi ikke bare hvordan man kan kutte utslipp ved å tenke ombruk og gjenbruk når vi lager bygg, vi forsøker også å vise hvordan sirkulær handling også bidrar til å skape unike områder, som både er klima- og menneskevennlige, sier hun.

Rapporten inneholder eksempler på sirkulære prosjekter fra både Norge og utlandet, blant annet trekkes Construction City i Oslo og Kadettangen i Bærum frem.

Les rapporten her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring