Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mottok rapporten fra Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i EFO. Foto: EFO
Publisert: 15.04.2021 

Ny rapport: Energieffektivisering i bygg kan frigjøre mer energi enn all norsk vindkraft

I 2020 stod norsk vindkraft for en produksjon på rett i underkant av 10 TWh. Lønnsom energieffektivisering i bygg kan utløse 13 TWh. – Det er på høy tid at politikerne får mer fokus på å utløse potensialet i energieffektivisering i bygg, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Konsulentselskapet Thema Consulting har på oppdrag fra Interessegruppen for energieffektivisering, et samarbeid mellom EFO og Nelfo, utarbeidet en ny rapport som ser på potensialet for energieffektivisering og hvordan dette kan utløses. Rapporten har tatt utgangspunkt i EUs ambisjoner om å doble takten på energieffektivisering, og sett på hva det samme ville betydd i Norge.

Vil ha mål om 8-13 TWh innen 2030

Rapporten tar til ordet for at Norge bør gjøre som EU, og minst doble ambisjonene for energieffektivisering i bygg. Det vil innebære et mål om spare mellom 8 og 13 TWh innen 2030.

– 8 TWh er nok energi til å lade hele 5 millioner elbiler, mens 13 TWh er mer energi enn all norsk vindkraft. Dette viser at potensialet er kjempestort, og det bør politikerne nå ta inn over seg, sier Voie.

Overleverte rapporten til kommunalministeren

Rapporten ble overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, under et arrangement i forbindelse med lanseringen av rapporten. Kommunalministeren sa at regjeringen ville følge opp sine ambisiøse mål for energieffektivisering.

– Vi har et mål om 10TWh energieffektivisering i vår regjeringsplattform – og det målet skal vi levere på. Vi jobber nå med en konkret plan, og rapporten er et godt innspill til dette arbeidet.

Konfliktfri energi fra lønnsomme tiltak

Tore Strandskog er næringspolitisk direktør i Nelfo, og trekker frem at rapporten inneholder en lang rekke lønnsomme tiltak som i sum er et konfliktfritt alternativ til mange kontroversielle vann- og vindkraftprosjekter.

– Vi ber ikke om enorme subsidier, men vi trenger ambisiøse mål og målrettet politisk handling, sier han.

Han viser til kravet om utfasing av oljefyr som svært effektfullt, og at politikerne bør tørre å stille krav til energibruk i eksisterende bygg. Han mener også at Norge bør ha et langt sterkere fokus på å implementere relevant EU-lovverk innen energieffektivisering.

– Gjennom energieffektivisering kan man skape engasjement og entusiasme for grønn omstilling hos vanlige strømforbrukere. Det har man lykkes med på kontinentet, og det er på tide at vi gjør det samme her hjemme, sier Strandskog.

Vil endre energimerket for bygg og boliger

Et annet eksempel Strandskog trekker frem er energimerkeordningen.

– I dag er det ikke nødvendigvis slik at du får bedre energimerke av å gjøre energieffektiviseringstiltak og redusere eget strømforbruk, og Enova har forslått endringer som gjør dette enda mer uforståelig og komplisert. Det henger ikke på greip, og er noe politikerne må gjøre noe med.

Inntil 45.000 nye årsverk

Rapporten fra Thema Consulting har også sett nærmere på om det blir nye jobber av økt satsing på energieffektivisering. Det blir det. I følge rapporten vil 13 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030 utløse inntil 45.000 nye årsverk. Jobbene kommer særlig innen byggebransjen og tekniske fag. Strandskog mener dette er veldig positivt:

– I en tid med stor arbeidsledighet bør dette virkelig få politikerne til å skru opp tempo. Dette er også jobber som vil komme over hele landet, noe som er en stor fordel.

Energieffektivisering – et kinderegg

– Energieffektivisering kan frigjøre mer strøm enn hele norsk vindkraftproduksjon. Strøm som kan brukes til å elektrifisere andre deler av samfunnet. Det er lønnsomt og bidrar til lavere strømregninger for både folk og bedrifter. Samtidig som det skapes tusenvis av nye jobber. Energieffektivisering er rett og slett et skikkelig kindereggavslutter Voie.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring