Publisert
02.feb.2018

Ny limtrebjelke med økte muligheter for byggenæringen

Kjeldstad Trelast har lansert limtrebjelken ”K-Bjelke Plus”. – Med denne innovative kraftkaren kan det skapes bygg med nye romløsninger og forbedrete miljøgevinster, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe. Med produksjon av K-Bjelke Plus går Kjeldstad Trelast videre i den grønne sirkulærøkonomien. Den nye limtrebjelken er utviklet i samarbeid norsk forskningskompetanse, og blir produsert med lokal industrikompetanse […]

Kjeldstad Trelast har lansert limtrebjelken ”K-Bjelke Plus”. – Med denne innovative kraftkaren kan det skapes bygg med nye romløsninger og forbedrete miljøgevinster, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.

Med produksjon av K-Bjelke Plus går Kjeldstad Trelast videre i den grønne sirkulærøkonomien. Den nye limtrebjelken er utviklet i samarbeid norsk forskningskompetanse, og blir produsert med lokal industrikompetanse og kortreist gran fra de trønderske skoger.

– Det er en skikkelig kraftkar som vi introduserte i oktober, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.

Avansert teknologi

Årsaken til at innovasjonsbedriften Kjeldstad kan produsere en så sterk limtrebjelke skyldes at selskapet bruker avansert teknologi i styrkesorteringen av trelasten. Råvaren til den nye limtrebjelken er en blanding av premium kvalitet trevirke av svært høy verdi, kombinert med deler av tømmerstokken som normalt ville blitt brukt til dårligere kvaliteter av lav verdi. I Kjeldstad tar vi hånd om hele prosessen, fra tømmerstokken kommer inn på tomta til ferdige bjelker, samt 3D-prosjektering og levering av ferdige konstruksjonspakker.

Om K-bjelke Plus:

K-bjelke Plus er en videreutvikling av K-bjelker til Kjeldstad Trelast. Forskjellen er at Plus-varianten tåler lengre spenn, som betyr at det åpner seg nye muligheter innen rom- og planløsningene. På samme måte som K-bjelker og K-stender er K-Bjelke Plus produsert med sammenlimte lameller, fra spesielt utvalgt trevirke med ekstra lavt fuktinnhold. Samtlige K-produkter fra Kjeldstad Trelast vil derfor ha en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre. Det nye er at Plus-varianten benytter spesielt utsortert trevirke i de ytre lamellene, noe som gir bedre styrke.

Nye muligheter for byggenæringen

K-Bjelke Plus er utviklet i et nært samarbeid mellom Kjeldstad Trelast, Norsk Treteknisk institutt, næringsklyngen Arena Skog i Trøndelag og Innovasjon Norge. Stubbe forteller at bjelken er fremstilt for å gi byggherrer, prosjekterende og utførende nye og mer fleksible muligheter i utformingen av fremtidens bygg.

– K-Bjelke Plus vil med sin styrke og sitt lange spenn kunne benyttes til å lage bedre romløsninger, uten at dette går på bekostning av kvaliteten på gulvene. Dessuten vil byggherren oppnå flere reelle miljøgevinster, som kan tas med inn i miljøregnskapet til byggene som reises og rehabiliteres. Dette skyldes eksempelvis at bruken av stål kan byttes ut til fordel for kortreist trevirke som har langt lavere produksjonsmessig klimabelastning.

Standard og skreddersøm

Stubbe forteller at en annen fordel med alle K-bjelkene er at selv om produksjonsprosessen er standardisert, kan bjelkene leveres etter kundens behov. Arkitekter og utførende kan bestille standard K-bjelker og K-Bjelke Plus fra fabrikk etter mål som de selv ønsker.

Bakgrunnen for at Kjeldstad trelast – et av medlemmene i næringsklyngen - kan lansere en ny limtrebjelke, skyldes bedriftens langsiktige utviklingssamarbeid over mange år, med Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) og andre norske forskningsmiljøer, forteller Knut A. Skatvedt i næringsklyngen Arena Skog. Skatved er avdelingsleder for Material og Prosess i Norsk Treteknisk Institutt, og forteller at det er naturlig at Kjeldstad nå går videre og lanserer en ny bjelke.

Om Kjeldstad:

Kjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger (precut, K-produkter, K-pakken) og boliger (eneboliger, småhus, leiligheter, m.m.). Konsernet er leverandør av trelast og videreforedlete produkter til byggevarebransjen og byggeindustrien. Produktgruppene omfatter også bolig- og elementproduksjon, samt egen takstolproduksjon.

«K-Bjelke Plus vil med sin styrke og lange spenn kunne benyttes til å lage bedre romløsninger, uten at dette går på bekostning av kvalitet på gulvene.»

- Tom Helge Stubbe

Skatvedt forteller at noe av kunnskapen bak den nye bjelken stammer fra forskningsprosjektet ”Tresterk”, som Treteknisk har ledet, sammen med treindustrien og andre norske kompetansemiljøer, blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Gjennom dette prosjektet, som ble avsluttet i år, har instituttet undersøkt muligheten av å oppnå høyere styrke og stivhet i trelasten ved hjelp av nye metoder for trelastsortering. Målet var å utvikle høyere styrkeklasser i nye produkter. Resultatene fra ”Tresterk” viste at det lar seg gjøre å oppnå økt sorteringseffekt ved å kombinere skoglige data med forbedret maskinsortering.

– I løpet av dette prosjektarbeidet har industri og forskningen sammen sett på effekten av å styrkesortere i ulike steg fra skog til ferdigtørket trelast. Det har blitt kvantifisert, og nå er det lagt til rette for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser, uten nødvendigvis å investere i veldig kostbar teknologi. Vi er svært glade for at Kjeldstad nå introduserer et nytt produkt i markedet, forteller Skatvedt.

Rett kvalitet i utvelgelsen

Å velge ut tømmer med rett densitet, eller tetthet, er svært viktig for å kunne produsere den nye bjelken til Kjeldstad. Til dette har bedriften tatt i bruk ny teknologi i utvelgelsen når tømmeret kommer inn på saga. På samme måte som K-bjelker og K-stender er K-Bjelke Plus produsert med sammenlimte lameller, fra spesielt utvalgt trevirke med ekstra lavt fuktinnhold. Samtlige K-produkter fra Kjeldstad Trelast vil derfor ha en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre. Det nye er at Plus-varianten benytter spesielt utsortert trevirke i de ytre lamellene, noe som gir bedre styrke.

Fødselshjelper

Treteknisk har arbeidet med prosess- og produktutvikling i treindustrien i mange år. Instituttet deltar løpende i internasjonale og nasjonale FoU-prosjekter, men gjør også mange oppdragsprosjekter for treindustri og byggenæring. Som leder for delprosjekt Bygg, er Skatvedt en av lederne av næringsklyngen Arena Skog i Trøndelag. Selv anser han sin rolle som tilrettelegger og fødselshjelper slik at gode produktideer kan vokse fram i et tilrettelagt miljø, sammensatt av tverrfaglige team fra verdikjeden.

Om Arena Skog

Arena Skog er en skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Trøndelag, som består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg. Det vil si næringsaktører fra de trebaserte verdikjedene med samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning og øvrig støtteapparat. Klyngen er et partnerskap som i dag består av nærmere 50 deltakere, hvorav 15 kjernebedrifter, 9 klyngebedrifter, 12 FoU-partnere, samt 12 samarbeids-partnere. Klyngen har god kontakt med andre nasjonale og internasjonale miljø.

Skatvedt forteller at det overordnete formålet til næringsklyngen Arena Skog Trøndelag er å sørge for økt bruk av tre. Et viktig delmål er å benytte trøndersk tre og trøndersk arbeidskraft til å reise et bygg som har effektive, konkurransedyktige og gode løsninger i Trøndelagsregionen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring