Foto: Cobuilder
Publisert: 13.01.2023 

Ny dataordbok tilgjengelig for den norske bygge- og anleggsnæringen

Dataordboken gjør det mulig for alle bransjeaktører å dele og bruke samme informasjon i et standardisert og strukturert maskinlesbart format.

I den nye norske dataordboken finner man informasjon om byggevarer i henhold til nasjonale lovkrav, arbeidsflyt og markedskrav. Målet med dataordboken er å bidra til forbedret samhandling i bygge- og anleggsbransjen og en mer effektiv og transparent informasjonsflyt basert på standarder.

Deler kunnskap med den norske byggenæringen

Det er en sammenslutning av organisasjoner og bedrifter som benytter verktøyet Define som står for initiativet til den nye norske dataordboken. Dette er et verktøy hvor man kan publisere dataordbøker for land, bransjeforeninger eller aktører. Gjennom bransjefellesskapet er det etablert en egen arbeidsgruppe, og alle som ønsker å bidra i utviklingen av et felles digitalt språk er velkommen til å delta.

Lars Chr. Fredenlund. Foto: Cobuilder

– Vi er svært fornøyde med arbeidet som har blitt gjort hittil, og ønsker at denne kunnskapen skal bli delt med hele den norske byggenæringen. Bransjesamarbeid er selve nøkkelen for å kunne lykkes med å løse felles utfordringer og nå felles mål. Det grønne og digitale skiftet krever en samlet innsats, og den videre utviklingen av dataordboken er et bidrag til dette. Dersom man ønsker å være med på å utvikle dataordboken er det gratis å delta. Hvis man ønsker å laste ned innholdet må man betale for en lisens, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder, programvareselskapet som administrerer og vedlikeholder dataordboken.

Fordeler for hele verdikjeden

Dataordboken inneholder egenskaper, de fysiske kvalitetene og ytelsen til et bygningsobjekt, som kan spores til en troverdig informasjonskilde, enten det er en standard eller en forordning. Ved å benytte egenskapene som er publisert i dataordboken i egne organisasjoner, kan bransjeaktører fra hele byggenæringen standardisere informasjon til bruk i prosesser for å sikre sømløst samarbeid både internt og eksternt.

Det er store gevinster å hente. Fri flyt av standardiserte data og datasett kan gi mer effektive forretningsprosesser, men også økt bærekraft og industrialisering i hele næringen, enten man er en produsent, entreprenør, arkitekt, eier av bygg og kritisk infrastruktur, eller en programvareleverandør. Standardiserte data er en forutsetning for å kunne utnytte potensialet i ny digital teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens. Aktører i byggenæringen kan også integrere den nye dataordboken direkte i egne systemer og verktøy gjennom en API-tjeneste for å muliggjøre automatisert flyt av høykvalitetsdata.

Eier sitt eget innhold

Alle bransjeaktører kan få tilgang til innholdet som har blitt utarbeidet, og man kan laste det ned til bruk i egne organisasjoner. Innholdet som blir skapt av aktørene i dataordboken er det de selv som har eierskapet til, og de står fritt til å forvalte det slik de måtte ønske til eget bruk.

Define-verktøyet benyttes også internasjonalt, og det er allerede publisert flere dataordbøker for andre land. Eksempler på dette er arbeidet som gjøres av Molio i Danmark, den britiske dataordboken basert på blant annet britiske standarder fra BSI, og den tsjekkiske dataordboken som standardiseringsorganet CAS jobber med.

Verktøyet er basert på arbeidet i standardiseringskomiteen CEN 442, som har utviklet de nye europeiske og internasjonale BIM-standardene. Define støtter implementering av ISO 19650, den internasjonale standarden for informasjonsforvaltning gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). I tillegg støtter Define den nye LOIN-standarden (Level of Information Need), der informasjon knyttet til formål og milepæler er sentralt. Innholdet i dataordboken er utviklet basert på blant annet norske produktstandarder, NS 3451 bygningsdelstabell, IFC 4.0 og tverrfaglig merkesystem (TFM).

Om Define:

Define er et verktøy for bygge- og anleggsnæringen som administreres av bransjen selv. En styringsgruppe bestående av ulike bransjeaktører har ansvaret for alle beslutninger som gjelder utviklingen av løsningen. Cobuilder er leverandøren som integrerer de tekniske kravene og de internasjonale standardene knyttet til styring av dataene.

Ved hjelp av en dataordbok kan næringen skape og implementere et felles digitalt språk, slik at alle bransjeaktører kan beskrive bygningsobjekter på samme måte. I Define kan ulike organisasjoner jobbe med å beskrive produkter, systemer, materialer og byggverk. Siden beskrivelsene tar utgangspunkt i det felles standardbaserte digitale språket, er det også maskintolkbart. Det gir interoperabilitet mellom ulike systemer og løsninger. Les mer på definehub.com.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring