Caroline Gefle (ESG Trackr), Jorunn Tharaldsen ( NBKF), Flemming Wagner (ECIT Sustainability AS), Thomas Ødegården (Skalar). Foto : Tobias Østmoen
Publisert: 28.11.2023 

Norsk Byggkeramikkforening (NBKF) akselerer mot en mer holdbar byggenæring

Med ny administrerende direktør, Jorunn Tharaldsen, tar NBKF ledelsen i å styrke sine medlemmer til å bli akseleratorer for en mer bærekraftig byggebransje. NBKF lanserer en ambisiøs og strategisk handlingsplan for å gjøre bransjen grønnere.

I tråd med det voksende behovet av konkrete handlinger, har NBKF under ny administrerende leder, Jorunn Tharaldsen, valgt å gå bort fra tradisjonelle tilnærminger og heller fokusere på å gjøre medlemmene til akseleratorer innenfor bærekraft. Målet er å hjelpe medlemmene med å nå nye høyder av bærekraftig praksis og bli ledestjerner i byggenæringen.

En helhetlig tilnærming til bærekraft

– Da snakker vi om en 360 graders tilnærming til bærekrafts målene. Ikke bare tar vi miljø på alvor, men denne bransjen skal være et godt sted å jobbe i. Da må vi se på tre ulike bunnlinjer. Menneske, natur og økonomi – og gjøre de til hverandres forutsetninger og ikke motsetninger, sier Jorunn Tharaldsen.

Derfor gjør NBKF grep som flere organisasjoner bør hente inspirasjon fra.

– Medlemmene ønsket selv å ta ansvar for en grønnere bransje, og det var viktig å finne et felles startpunkt, kartlegge deres egen bæredyktighet og få den dokumentert. Det vil også bli et krav for fremtidige medlemmer. Til det trengte vi en ny samarbeidspartner og leverandør av bærekrafts rapporter og rådgivning, sier Tharaldsen.

Etter flere søk, fant NBKF et solid system som muliggjør denne prosessen innenfor ressursrammene også for de små og mellomstore bedriftene.

– Det ble full match med ESG Tracker AS som leverandør av bærekraftssystemet, og ECIT Sustainability AS på målinger og rådgivning innen alle aspekter av bærekraft i næringsvirksomhetene, sier Tharaldsen

Partnerskap for bærekraft og akselerasjon

NBKF har inngått et partnerskap med ESG Tracker AS og ECIT Sustainability AS for å sikre en grundig evaluering av bærekrafts ytelsen til medlemsorganisasjonene. De har valgt samarbeidspartnere som deler deres visjon om betydningsfull forandring i byggenæringen.

– I møte med NBKF traff vi en tydelig fremtidig partner. Vi er imponerte av at keramikkbransjen vil prioritere seriøst arbeid med bærekraft. Bransjeorganisasjonene har mye makt i å påvirke sine respektive bransjer til å ta gode langsiktige valg, sier Flemming Wagner fra ECIT som sammen med ESG Trackr og NBKF deler de samme verdiene og ønsker å jobbe mot reel målbar endring i byggenæringen.

– Vi opplever NBKF som fremoverlente og fremtidsrettede, dette er bra for bransjen.

Synliggjøring av bærekraftige bedrifter og gode akseleratorer

Med NBKF som pådriver ønsker organisasjonen å synliggjøre medlemmer som tar ansvar for en grønnere bransje. Medlemskap i NBKF vil bli synonymt med å ta en ledende rolle i bærekraft, og på nettsiden deres vil det bli markert med bærekrafts emblemer for bedrifter som demonstrerer handlekraft og akselererer bærekraftig drift.

– De fortjener å bli synligjort. Det må også bli lettere for forbruker, beskrivende ledd, arkitekter og byggherrer til å finne frem til rett leverandør for sine prosjekter, mener Tharaldsen.

Grønnvaskingsplakaten og veiledning for medlemmer

NBKF har også forpliktet seg til grønnvaskingsplakaten og utarbeidet en veileder for medlemmene for å holde dem fri for grønnvasking. Organisasjonen forplikter seg til ærlig og transparent markedsføring for å sikre bransjens integritet.

Om ECIT og ESG Tracker AS:

ECIT er en ledende leverandør av kompetanse, tjenester og produkter innen økonomi, IT og forretningsløsninger. ECIT er hovedaksjonær i både ESG Tracker AS og ECIT Sustainability AS, som gir bærekrafts rapportering og rådgivning.

ECIT deltok i 22/23 i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, hvor de jobbet med å forbedre plattformen for bærekrafts rapportering for små og mellomstore bedrifter.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring