Meny
Nominert til Cityprisen Rogaland 2018

Emner
Arkitektur

Publisert
15.November.2018

Nominert til Cityprisen Rogaland 2018

Fremtidensbygg_Artikkelboks - 300x250Fremtidensbygg_Mobilplattform-480x300.png

Cityprisen deles ut til byggherre som strekker seg lenger med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter for å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder. Prosjektet skal gi området og allmennheten en verdi og det skal være miljø- og klimaeffektivt.

De tre nominerte til Cityprisen Rogaland 2018 er Sola Airport Arena, BGE Contemporary Art Gallery og Radisson Hotel Atlantic.

KLP/Rezidor står bak prosjektet Radisson Hotel Atlantic. LINK arkitektur er arkitekten, mens Backe er entreprenøren.

Før den omfattende renovering fremsto Hotel Atlantic som et sammensatt speilbilde av de tidsepoker bygget har gjennomgått. Det opprinnelige Hotel Atlantic stod ferdig 15.mai 1952 og i 1968 ble fire nye etasjer bygget på. I 1980 ble den nye St. Olavs fløy ferdigstilt.

Målsettinger for renoveringen har vært:

Å verne om den historiske verdien, om alle minner og opplevelser som knytter en stor del av Stavangers befolkning til Hotel Atlantic.

Å skape et moderne Hotel Atlantic med de fasiliteter og med den standard det forventes av et moderne hotell, men som med sin subtile eleganse og bruk av varige materialer stadig føles velkjent.

Å gi Hotel Atlantic en ny drakt slik at hotellet for de kommende generasjoner igjen blir rammen rundt merkedager og høytideligheter.

Det mest synlige utvendige grepet i hotellets eksteriør er etableringen av en ny resepsjon mellom den opprinnelige delen og St. Olav blokken.

«Stavangers mest ikoniske hotell har igjen åpnet dørene, etter å ha vært gjennom en totalrenovering og ombygging. Hotellet fra 1952 er omdannet til et energieffektivt bygg, som igjen har fått den høye standarden det fortjener. Resepsjonsområdet er bygget om, med forbedret intern logistikk og tilgang for konferanser, arrangement og et nytt restaurant-konsept mot gateplan, som er åpent for byens innbyggere», skriver juryen om det nominerte prosjektet.

Hvem som har vunnet blir offentliggjort den 15. november på Citykonferansen i Stavanger på nettopp Radisson Blu Atlantic Hotel.

Les Også

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

Les Også

Det viktigste er klima, innovasjon og kvalitet

– Det beste ved denne jobben er kanskje at jeg har fått en plattform å mene noe fra. Jeg er opptatt av profesjonen vår, og av den betydningen den har og også KAN ha for samfunnet – og for enkeltmennesket. Arkitektur påvirker oss alle, understreker hun.

På Forsiden Nå

Eiendomsbransjen er teknisk konservative

– Eiendom som en aktivaklasse er preget av forholdsvis lav risiko. Av denne grunn har eiendomsbransjen vært trege med å ta i bruk teknologiske nyvinninger, ettersom innovasjon tilfører et risikoelement. Således skiller eiendomsbransjen seg fra entreprisebransjen, hvor bruken av teknologiske nyvinninger drives frem av et sterkt ønske om å øke bransjens forholdsvis lave marginer. Likevel blir entreprisebransjen ofte fremhevet som en bransje som er treg med å ta i bruk ny teknologi.

På Forsiden Nå

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

På Forsiden Nå

Regjeringen digitaliserer bolighandelen

– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har gjort grep for en mer effektiv tinglysing. Kartverket og Altinn har i samarbeid med flere markedsaktører etablert en løsning som i større grad gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

På Forsiden Nå

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden?

FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Nå kommer verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling til Oslo i slutten av mai.

På Forsiden Nå

Man må se på det store bildet

– Det finnes ingen enkle løsninger for å få ned klimagassutslippene i verden. Hverken i Norge eller andre steder sitter man på noen «mirakelkur» som vil fikse det hele. Vi må iverksette en masse enkeltgrep som i sum vil ha den ønskede effekten.