Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF. Foto: Chris Caspersen
Publisert: 27.jul.2022 

NKF: Kommunene krever klimagassregnskap 

Kommunene i hovedstadsregionen investerer årlig for 10 milliarder kroner. Nå stiller de i felleskap krav til klimagassregnskap.

CO2-utslipp knyttet til bygg og anlegg er en stor andel av Norges totale utslipp og 75% av disse utslippene er knyttet til produksjon og transport av byggevarer. – Norske kommuner har en viktig rolle i å redusere utslippene, både som bygger og eier av skoler, barnehager og omsorgsbygg. Derfor bør også klimagassutslippene dokumenteres best mulig, sier administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF, Kirsti Kierulf.

Osloregionnettverket til Norsk Kommunalteknisk Forening anbefaler nå at man skal stille krav til klimagassregnskap i byggeprosjekter. 

NKF-direktøren sier at dette er et viktig bidrag i kampen for å nå klimamålene.

– Kommunene trenger at klimagassberegningene gjøres på en enhetlig måte, slik at man bedre kan sammenligne regnskapene mellom prosjekter, og mellom kommuner.

Asker kommune, der Kierulf er lokalpolitiker, har vært en av foregangskommunene i gruppa, med miljørådgiver Jonas Tautra Vevatne i spissen.  

NKF-nettverket vil nå kreve at det leveres klimagassberegninger både før og etter bygging og beregningene brukes aktivt som styringsverktøy gjennom byggeprosessen. Kravene som nå stilles i regionen sier blant annet noe om omfanget av beregningene og legger særlig vekt på klimagassregnskapet for byggematerialene samt energifaktorer, eierskap til data og kvaliteten på dem og hvordan det skal rapporteres. 

Forutsigbarhet

– Ambisjonen er at kommunene skal opptre likt overfor leverandørene når de bestiller klimaregnskap for sine byggeprosjekter. På den måten får kommunene bedre oversikt over egne utslipp og til å ta gode valg av løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslippene innen 2030, forteller Kierulf.

– Det er viktig og riktig at kommune-Norge går foran og stiller krav om vi skal nå klimamålene. Det at det nå stilles felles krav i hele Osloregionen viser at kommunene skaper forutsigbarhet for leverandørene, samarbeider på tvers av kommunegrenser og går foran i bærekraftsarbeidet, avslutter Kierulf

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring