Illustrasjon: Shutterstock
Emner
Publisert
03.jun.2021

Nå endres snart Enovatilskuddet

De planlagte endringene i Enovatilskuddet nærmer seg. Fra 1.juli 2021 vil flere av støtteordningene justeres eller avvikles. For boligeiere som planlegger oppgradering til mer miljøvennlige løsninger kan dette bety reduserte tilskudd.

Endringene i Enovatilskuddet skulle opprinnelig tre i kraft allerede fra 1.april 2020, men har blitt utsatt to ganger. Bakgrunnen for utsettelsene er utfordringene covid-19 pandemien har ført med seg. 

Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi starthjelp til gode og energieffektive løsninger som presenteres på markedet. Ambisjonen til Enova, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, har vært å utbetale 1 milliard kroner til boligeiere i løpet av fire år for å gjennomføre energigunstige tiltak. En del av Enova sitt mandat er imidlertid også å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp eller på egen hånd. 

Den positive markedsutviklingen innen energi og miljøtiltak førte til at Enova tidligere varslet avvikling av støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe. Videre ville Enova redusere støtten til balansert ventilasjon, solceller og solfangere. Selv om covid-19 pandemien har utsatt disse endringene, nærmer nå tidspunktet seg for reduksjon. Prosjekter som er gjennomført med registrerte fakturaer innen 30.juni 2021 vil fortsatt bli støttet. 

Det finnes flere tiltak som Enova ikke støtter på tross av at de er gode og miljøvennlige tiltak. Hensikten med Enovatilskuddet er å stimulere salg frem til tiltaket har fått etablert seg med større etterspørsel, lavere priser og flere leverandører. Blant gode og effektive energitiltak som ikke får støtte finner man luft-til-luft varmepumpe, rentbrennende vedovn, etterisolering, lavenergivinduer og varmestyringssystem. 

Det er likevel mulig å få støtte til for eksempel etterisolering. Dette er et tiltak som begrenser varmetap, stabiliserer inneklima og som kan senke strømutgiftene betraktelig. Utfører man etterisolering i forbindelse med en omfattende oppgradering av boligens energistandard, kan man få støtte. Oppgradering av bygningskroppen kan få inntil 150.000 kroner i støtte. 

Enova kommer til å fortsette med å støtte et bredt spekter av miljøvennlige tiltak, som omlegging til vannbåren varme, bio-ovn med vannkappe og installering av akkumulatortank. Enovas årsrapport for 2020 viser at de utbetalte 3.3 milliarder kroner i støtte til nærmere 13.000 energi- og klimaprosjekter i Norge. Dette reflekterer næringslivets vilje til å gjennomføre klimatiltak som styrker omstillingen til et lavutslippssamfunn. Alt i alt er dette gode nyheter for fremtidens miljøvennlige bygg.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring