Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
[adrotate group="10"]
Mindre til materialgjenvinning

Emner
Gjenvinning


Tekst
Manju Chaudhary

Publisert
05.april.2019

Mindre til materialgjenvinning

Nybygging, rehabilitering og riving genererte om lag 1,90 millioner tonn avfall i Norge i 2017. Det er drøyt 1 prosent mer byggavfall sammenlignet med året før. 34 prosent av byggavfallet ble materialgjenvunnet i 2017, en nedgang på 8 prosent fra året før.

Mesteparten av avfall fra byggevirksomhet består av materialer som er lite forurenset, og som kan brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn viser tall fra statistikken Avfall fra byggeaktivitet. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Materialgjenvinningen går ned

Statistikken for behandling av avfall er basert på opplysninger fra et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge. Avfallet fra byggeaktivitet som ble levert til materialgjenvinning var 34 prosent av den totale mengden byggavfall i 2017. Dette er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med 2016. Andelen byggavfall til materialgjenvinning er på sitt laveste nivå siden den årlige statistikken ble etablert.

Henholdsvis 29 og 36 prosent av avfallet ble levert til forbrenning med energiutnyttelse og deponering. Andel av byggavfall som ble deponert har økt med 10 prosent fra 2016 til 2017.

Statistikken viser en økning i byggavfall lagt på deponi, i de siste årene, fom 2014 til 2017. Betong og tegl uten forurensninger kan materialgjenvinnes, ellers skal det legges på godkjent deponi. En mulig forklaring for økning i deponerte mengder kan være at en større andel tegl- og betong-avfall er omdefinert fra ikke forurenset til lett forurenset.

Byggavfallet fra riving øker, mens avfall fra nybygg holder seg stabil

Mengden avfall fra byggevirksomhet var 1 prosent høyere i 2017 enn året før. Riveaktivitet sto for 40 prosent av de totale avfallsmengdene. Denne andelen har økt gradvis de siste årene. Avfall fra nybygg har vært stabil på omtrent 34-35 prosent siden 2015, hvorav avfall fra rehabilitering har gått ned fra 28 prosent i 2016 til 25 prosent i 2017.

Tyngre fraksjoner som tegl, betong og metaller, utgjorde 50 prosent av den totale mengden. Dette inkluderer også lett forurenset tegl og betong som er under grenseverdiene for farlig avfall. Omtrent 70 prosent av dette avfallet kommer fra riving. Blandet avfall utgjorde 15 prosent. Andre betydelige avfallsfraksjoner, som asfalt og tre, utgjorde 10 og 13 prosent henholdsvis.

Mengde farlig avfall øker

Det oppstod omtrent 41 000 tonn farlig avfall i 2017, en økning på cirka 4000 tonn i forhold til 2016. De siste fem årene har mengden farlig avfall doblet seg. I 2017 utgjorde farlig avfall omtrent 2 prosent av det totale byggavfallet, og hele 94 prosent av dette kom fra riving og rehabilitering.

Impregnert trevirke og asbest utgjorde den største delen av det farlige avfallet, og litt over halvparten av farlig avfall var asbest og impregnert trevirke.

Av de totale mengdene farlig avfall fra byggeaktivitet ble kun 19 prosent materialgjenvunnet, 21 prosent energiutnyttet og 40 prosent ble levert til deponier. Omtrent 20 prosent av farlig avfall fra byggeaktiviteter får annen eller ukjent behandling, det er 5 prosentpoeng lavere enn 2016. Tallene viser at annen/ukjent behandling av farlig avfall har gått betydelig ned i de siste årene.

Les Også

Reduserer klimautslippene med gjenvinning av gips

Gjenvinning er et av flere tiltak for å redusere klimagassutslippene fra byggenæringen. For å bidra til dette har Gyproc og Ragn-Sells, i samarbeid med FTG Holding, etablert selskapet Gipsgjenvinning AS. Nå står et nytt anlegg klart til å gjenvinne kildesortert gipsavfall til ny råvare for gipsplateproduksjon.

Les Også

Bygger nytt felleshus med gamle materialer

OBOS skal bygge et midlertidig felleshus av gjenbruksmaterialer for beboerne på Fornebu.

På Forsiden Nå

Asplan Viak er tildelt planoppgaven med å samle NTNUs campus

Asplan Viak er valgt av Statsbygg til å bistå ved detaljregulering av NTNU campus i Trondheim, og har med WSP, A-lab og Ratio som samarbeidspartnere.

På Forsiden Nå

Nye prognoser: Dyster bølgedal for byggsektoren

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten sender norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. – Samlet sett venter vi en betydelig nedgang i aktiviteten i bygge og anleggsmarkedet på rundt 4 prosent i år. Til sammenligning var nedgangen under finanskrisen på 2 prosent. Det er forventet en nedgang for byggsektoren på 8 prosent, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

På Forsiden Nå

Nye UiO: Dype tanker om brukervennlighet

Livsvitenskapsbygget på Blindern i Oslo blir ikke bare Norges største universitetsbygg, men også et fleksibelt og funksjonelt sted – der studenter og ansatte skal ha det bra.

På Forsiden Nå

Unik jordblanding får internasjonal anerkjennelse

Vega Scenes blågrønne tak skal ta unna økt nedbør som følge av klimaendringene, og bidra til lokalt mangfold av planter og insekter. For å få til det krevdes en unik lettvekts jordblanding. Det var ikke bare lett!

På Forsiden Nå

Økern Portal med bærekraftige løsninger

Det innovative næringsbygget Økern Portal får fasader fra WICONA produsert i Hydro CIRCAL 75R End-of-Life resirkulert aluminium. Aluminiumprofilene har et sertifisert innhold på minst 75% resirkulert avfall fra forbrukerprodukter.