Øvelse brannslukking.jpg: Øvelse gjør mester. Her trener Cramo-medarbeider på å slokke en brann dersom ulykken skulle være ute. Foto: Cramo
Publisert: 16.05.2023 

– Mer åpenhet vil redusere arbeidsulykker

Cramo innfører nå «Rapport om Ønsket Hendelse» (RØH), et rapporteringssystem der medarbeidere kan opplyse om egne eller kollegers hverdagslige tiltak for å øke sikkerheten på jobb.

– Stor åpenhet rundt nestenulykker, samt sikkerhetstiltak foreslått av medarbeidere, er helt avgjørende for å kunne redusere ulykker i arbeidslivet, sier ansvarlig for HMS i Cramo AS, Heidi Settemsdal.

Som en del av fokuset på helse, miljø og sikkerhet (HMS) implementerer Cramo nå en ny rapporteringsform i selskapets WoW-plattform: Den såkalt «Rapport om Ønsket Hendelse» (RØH). Denne kommer i tillegg til den eksisterende «Rapport om Uønsket Hendelse» (RUH).

– Vår erfaring er at det lønner seg å ha god takhøyde for rapportering av uønskede hendelser, i mange tilfeller nestenulykker. Det er mye å lære av denne typen hendelser, og derfor er det viktig at medarbeidere føler det både trygt og viktig å rapportere inn hendelser som hele organisasjonen kan ta lærdom av, sier ansvarlig for HMS i Cramo, Heidi Settemsdal.

– Som en forlengelse av dette har vi nå innført RØH, et rapporteringssystem som skal samle så mange ønskede aktiviteter som mulig i forbindelse med HMS. Vårt håp er at det med tiden blir naturlig for mange å fremheve egne eller kollegers tiltak for å bedre arbeidsmiljø og sikkerhet, sier Settemsdal.

– Et eksempel på dette kan være at noen kommer ekstra tidlig på jobb for å strø utenfor avdelingen, slik at kolleger kan gå trygt på arbeidsplassen en vinterdag. Et annet er at noen deler en ny og tryggere forvaringsløsning for utstyr som kan hindre fysiske skader, sier Heidi Settemsdal.

Viktig å lære av hendelser

Under Cramos årlige HMS-uke ble det nylig satt et mål å oppnå 650 rapporterte hendelser fra medarbeiderne i løpet av et arbeidsår. Åpenhet om hendelser der hensikten er å ta lærdom blir viktig framover, sier administrerende direktør i Cramo, Thomas Astrup.

– Vi følger et system der vi snakker med ansatte som har skadet seg for å lære av hendelsen og dele erfaringen med resten av organisasjonen. RØH blir i tillegg til RUH en utvidelse av dette, et system der vi fortløpende kan opplyse om ønskede, preventive tiltak i organisasjonens digitale kanaler, noe som kan inspirere til etterfølgelse, sier Thomas Astrup.

– Men for å få dette til å fungere optimalt, må det eksistere en bedriftskultur der åpenhet rundt rapportering av individuelle tiltak ansees som riktig og nyttig. Vi er overbeviste om at intern åpenhet rundt arbeidsulykker og nestenulykker, samt egne tiltak blant medarbeidere, er helt avgjørende for å kunne redusere ulykker i arbeidslivet, avslutter Astrup.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring