Foto: DARK Arkitekter
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
30.apr.2021

Med ønsker om godt naboskap

Økern portal skal bli en destinasjon i den nyutviklede Oslo-bydelen. Bygget er en ambisiøs satsing på både næring og nærmiljø.

Det blomstrer på Økern, nordøst i Oslo. Økern portal er et næringsbygg med 50.000 kvadratmeter kontorlokaler, men også 3.000 kvadratmeter til unike spisesteder og servicetilbud, for ansatte og beboere i området. Telia har allerede flyttet inn i sine nye lokaler. Digitaliseringsdirektoratet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er på vei inn i oktober, og høsten neste år står et hotell med flere enn 200 rom ferdig.

Det har ikke manglet ambisjoner hos byggherre Oslo Pensjonforsikring (OPF):

– Konkurransen er tøff innen kontorbygg på Økern. Construction City kommer, og Hasle Linje er nærmest ferdig bygget ut. Løren er nå en ny bydel med mange nye leiligheter og noe butikker og cafeer. Et større tilbud, og ikke minst tilgang på grøntarealer var noe vi avdekket at beboerne i området savnet. Det ble naturlig å tenke seg noe mer enn et tradisjonelt kontorbygg. Det falt også naturlig, fordi vi er heleid av Oslo kommune. Vi gikk derfor etter hva vi kunne gjøre for nabolaget vårt, forteller forvaltningsdirektør Richard Groven hos OPF.

Næring med godt naboskap

–”Portal” er også beskrivende. Vi har en fysisk portal, mellom to byområder; Økern og Løren. Dette er imidlertid også en kunnskapsportal, med mye kompetanse innen IT, infrastruktur og andre områder. Vi landet derfor på en visjon om ”et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø”. Vi ville unngå et bygg som er ”lukket og låst”.

– Dette skal være et naturlig treffpunkt for de som bor her, også når de er ute og spiser lunsj, tar seg et glass etter jobb eller naboer bare vil ”stikke ut og spise et sted” på kveldstid. Vi har også et konferansesenter, slik at lokale idrettslag eller andre kan ha sine styremøter eller andre treff her. Du kan leie plass her til ditt 50-årslag.

– Vi ønsker å skape litt liv, slik at området ikke dør etter arbeidstid. Taket skal også være åpent tilgjengelig for alle, både som gjest og som bygartner på vårt grønne spiselige tak– om noe vil det. Du leier ikke din helt egen parsell, men du leier en andel, slik at du er med på et slags fellesbruk.

– Aluminiumen i fasaden er 75 prosent gjenvunnet, av alt fra kasserte biler til returnerte ølbokser. Det er vi veldig stolte av. Det er en spesiell og karakteristisk fasade. Videre er bygget enormt, og det er blitt et landemerke, mener Groven.

Tøffe tak for partnerne

Forvaltningsdirektøren er full av lovord om sine samarbeidspartnere, som har måttet tåle både ambisiøse bestillinger og kort leveringstid. Vedal Entreprenør er en av dem:

– Dette var nesten på kanten av hva vi kunne klare, og det er uten tvil det mest ambisiøse prosjektet dette teamet har vært med på, sier prosjektleder hos Vedal Entreprenør, Torstein Blumer.

Foto: U-reist

Han forteller at det er langt mer under panseret her. Smartbygget er teknisk svært komplisert, der alt fra heiser til lys snakker sammen, energi- og miljøkonseptet svært sterkt.

– Vi har lagt tepper av resirkulert fiskegarn, og CO2-utslippene er mot referansebygg redusert 33 prosent. Det er et BREEAM-Excellent bygg, med god margin.

Stema Rådgivning AS har hatt prosjektdirektørrollen, som blant annet innebærer ansvar for alle byggherreforhold i prosjektet.

– For oss er det ren luksus å ha en oppdragsgiver som har såpass store ambisjoner. Her snakker vi om et av de smarteste byggene i Europa. OPF har brukt mange ressurser på fellesgoder. Måten de har tenkt og gjennomført dette prosjektet er på mange måter unikt, på toppen av størrelsen og den tekniske kompleksiteten bygget har, sier prosjektdirektør Sverre Skram Vatne hos Stema.

Gir mer areal enn det tar

Bygget er tegnet av Dark Arkitekter, med hjelp av Zinc interiørarkitekter. Tor-Christian Møglebust har vært prosjektleder hos Dark:

–Dark vant arkitektkonkurransen med et enkelt men godt grep; å utforme bygget som en portal med et svakt skrånende tak. Det gjorde det mulig å bruke dette taket til blant annet beplantning, rekreasjon og urbant jordbruk. Resultatet er at bygget gir mer uteareal enn det tar opp på tomten. Slik blir det, fordi vi har det vi kaller en portalplass. Det gir et uterom under bygget. I tillegg kommer altså arealet på taket.

– Det var en utfordring for oss at så mye skulle skje på så kort tid. Vi måtte snu oss rundt for at Vedal i det hele tatt skulle kunne klare å bygge dette på den relativt korte tiden vi hadde til rådighet. Vi måtte derfor detaljprosjektere med tanke på modulproduksjon på fabrikk og elementmontasje på stedet, altså en logistikk der byggeelementene måtte monteres umiddelbart i det de ankom byggeplassen.

– Jeg er nok aller mest fornøyd med konseptet, eller designgrepet. Vi har klart å skape et unikt uttrykk, som henger sammen med bygningsstrukturen. Det er en logikk her; alle elementene gir mening. Ingenting er der bare for syns skyld. Vi har holdt fast ved den opprinnelige ideen om søylene som en slags skog som bærende element. Sett fra utsiden ser fasadene ut som bladverk, mellom nettopp disse ”trestammene”. ”Bladverket” fungerer også som solskjerming for kontorarbeidsplassene, samt at de som sitter inne da heller ikke blir for eksponert fra utsiden.

– Ingen av oss som har vært med på dette har gjort noe slikt tidligere. Veien er på et vis blitt til mens vi gikk. For meg og hele arkitektteeamet har det vært en unik og lærerik prosess.

Det spirer på taket

På byggets grønne tak dyrkes det mat, og store takterrasser sørger for midlertidig lagring av overvann på en naturlig måte, samt at det binder støv, utjevner temperatursvingninger og forsinker avrenning av regnvann.

Selskapet U.Reist AS står bak etablering og drift av aktive grøntarealer.

– Det er ikke parsellhager vi tilbyr, fordi det er viktig at jobben blir gjort når vi beslaglegger fellesarealer til dyrking. I mange tilfeller er folk ivrige i starten av et slikt prosjekt, men så glemmer de å vanne når de drar på ferie. Andre mister interessen over tid, sier daglig leder Andreas Capjon.

– U.Reist har aktiverende driftkonsepter. Det tror jeg OPF var veldig interessert i. Disse konseptene gjør at vi vet at vi kan få til et yrende liv rundt vekstene. Vi vet hvordan vi skal inkludere mennesker, og hvordan vi skaper de gode historiene over tid. Samdyrkelag er ett konsept, hvor vi leder arbeidet. Markedshagen er et annet konsept, der vi dyrker og selger til restaurantene. Dessuten har vi Matskogen, som da omgir løpebanen, og som blir en tilgjengelig, spiselig park. Der blir det også kurs og arrangementer, hvor folk kan lære om å dyrke sin egen mat og drive innhøsting.

– 4service skal drifte ni forskjellige bespisningskonsepter, og de kjøper alt vi produserer av god kvalitet. Dessuten vil vi ha arealer også innendørs. Det gjør det mulig å dyrke mikrogrønt – urter og salater – hele året.

– Det kommer definitivt til å være varer fra taket på tallerkene nedenunder. Vi kan gå langt utenom bestillingslisten til Bama, og ta ønsker fra restaurantene. De kan servere gamle kulturplanter med fantastisk smak som kanskje ikke nødvendigvis egner seg så godt i det kommersielle landbruket.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring