Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim
Publisert: 23.05.2023 

Malin Bryntesson er ny avdelingssjef for plan og landskapsarkitektur i COWI

Bryntesson kommer fra entreprenørbransjen og har fått ansvaret for å lede og styrke avdelingen som jobber med plan, natur, byutvikling og landskapsarkitektur. – Et mål er å løse problemer istedenfor å skape dem, sier den nye avdelingssjefen.

Bryntesson har tidligere vært daglig leder i takentreprenørselskapet Icopaltak med ansvaret for 200 ansatte. Av utdannelse er hun sivilingeniør innen bygg og anlegg med bred erfaring fra hoved- og underentreprenører, produksjon og rådgivning, i både offentlig og privat sektor.

Hun ser nå frem til nye utfordringer og å bidra til å skape synergier gjennom areal-, natur- og landskapsfagene.

– Naturen og ressursene våre er under press hvor både effektiv arealbruk, klima- og naturaspektet vil komme inn som viktige forutsetninger for å skape fremtidens bærekraftige samfunn. Denne kompetansen er kjempesolid i COWI og jeg gleder meg til å være med å videreutvikle den. Vi jobber inn i mange forskjellige områder som for eksempel store komplekse samferdselsprosjekter innen vei bane, byutvikling, vann og klimatilpasning. Vi ser tydelig at for å få til samfunnsnytte, mer for pengene og minimere fotavtrykket, så blir det viktigere å ta de riktige valgene tidlig.

– Et mål er å løse problemer istedenfor å skape dem, og da må vi foredle det vi har og samtidig ta så lite av naturen og ressursene som mulig, sier hun.

– Vi jobber med reguleringsplaner i flere store komplekse samferdselsprosjekter som for eksempel E6 Moelv–Roterud og E39 Stord-Os. Gode planer med tilhørende gode planprosesser er særdeles viktige verktøy når vi skal redusere utslipp fra arealbruksendringer. Det å komme tidlig inn å påvirke at de riktige valgene blir tatt er avgjørende for at vi skal lykkes med bærekraftig arealbruk og infrastruktur.

I et byutviklingsperspektiv ser hun at fortetning og å skape nye miljøer ut av det vi allerede har blir viktig.

– Vi skal skape nye attraktive byer og tettsteder. Der hvor vi tidligere ikke har hatt med oss bærekraftperspektivet vil jeg også tro at vi vil drive med mere rekonstruering av natur og sikre gode grøntområder som i sin tur sikrer gode og nødvendige løsninger for klimatilpasning.

Divisjonsdirektør for transport og byutvikling, Jesper Asferg, sier at han er svært fornøyd med å få Bryntesson med på laget.

– Malin har en spennende bakgrunn hvor hun har jobbet i mange ulike ledd i verdikjeden. Hun har faglig tyngde og er en ledertype som engasjerer. Kollegaer som besitter begge disse egenskapene vokser ikke på trær, sier Asferg.

Stolt over bransjen

Bryntesson sier selv at hun er opptatt av at alle skal få være seg selv 100 prosent, og setter mangfold og inkludering svært høyt på agendaen.

– Jeg  er veldig opptatt av å skape et inkluderende fellesskap. Likeverd ligger dypt i verdigrunnlaget mitt, og jeg vil engasjere meg for at alle ansatte skal ha like muligheter, sier Bryntesson. Jeg lever etter Gandhi sitt sitat “Be the change” og i COWI føler jeg at jeg kan gjøre en forskjell både for mennesker og samfunnet.

I tillegg til å lede et stort entreprenørfirma har Bryntesson sittet i styret til Byggenæringens Landsforening (BNL). Hun opplever at byggenæringen er mere frempå enn hva mange tror, bransjen etterspør strengere krav og et bedre tilrettelagt regelverk for ombruk og bærekraft.

– Det gjør meg stolt.

– Det er mange selskaper som tar initiativer for å levere mer bærekraftige løsninger og lager egne mål på for eksempel ombruk og utslipp. Det som tiltrekker meg hva gjelder COWI er at det er tatt tydelige standpunkt og modige valg om hvem vi som selskap vil være på denne reisen. COWI ønsker at alle sine ansatte skal jobbe med å dra samfunnet i en mere bærekraftig retning, det synes jeg er super kult og inspirerende. Rådgivere har en viktig rolle, og jeg tror at det beste er når vi ikke lenger får en ferdig arbeidsspesifikasjon fra kunden, men gis muligheten til å være en aktiv rådgiver i samhandling med kunden med målet om å finne den beste løsningen på lang sikt – da får vi virkelig skapt verdi.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring