Illustrasjon: LINK Arkitektur
Publisert
07.jan.2022

LINK skal skape nytt akuttsykehus i Syd-Sverige

Arkitektteamet LINK Arkitektur, Arkitema og Arkitektbolaget i Sverige er valgt ut for å skape det nye Växjö akuttsykehus i Syd-Sverige. I skarp konkurranse i parallelloppdrag ble teamet tildelt det videre oppdraget sammen med Skanska.

– Teamet har vært svært lydhøre og har brukt den korte oppdragstiden til å utvikle forslaget i positiv retning. Teamet har også vist et sterkt engasjement for å drive frem et prosjekt med lavt klimaavtrykk og lavt energibruk. Av de tre forslagene viser dette alternativet størst fleksibilitet, med en god mulighet til å bygge ut sykehuset i fremtiden, skriver vurderingsgruppen i sin uttalelse.

Et sykehus med respekt for omgivelsene

Det er lagt stor vekt på å tilpasse nybygget til det omkringliggende kulturlandskapet. Inspirasjonen for utformingen av bygget er hentet fra den lokale byggeskikken, hvor store låver, gamle industribygg og byens gamle trehus møter et moderne design. Sykehusets plassering ved elven er benyttet til å gi en fin naturopplevelse utendørs gjennom en promenade som leder folk inn til sykehusbygget, og er med på å dempe følelsen av et klassisk sterilt sykehus. Naturen bevares i tråd med biologisk mangfold og det er tatt hensyn til forskning som viser at utsikt, godt dagslys og vinduer og balkonger som tar inn naturen kan bidra til helse og helbredelse.

Illustrasjon: LINK Arkitektur

Et sykehus for fremtiden

Styrende for prosjektet er høye ambisjoner innen bærekraft, både på lang og kort sikt. Fokus har vært på å redusere energiforbruket og materialenes klimapåvirkning, samt å optimalisere byggets utforming. Med tanke på fremtiden har sykehuset en robust og rasjonell struktur som også kan bygges ut med minimal påvirkning på et sykehus i drift.

Et effektivt og pasientsikkert sykehus

Sykehuset skal være enkelt å arbeide i for personalet, lett å komme til og lett å orientere seg i. Med korte gangavstander, god oversikt for personalet og adskilte bevegelsesmønstre får lokalsamfunnet et effektivt og pasientsikkert sykehus.

– Det er en ære å bli valgt til å utvikle et bærekraftig og fleksibelt akuttsykehus for lokalbefolkningen i Växjö. Vi bringer med oss solid kompetanse i samarbeid med Arkitema og Arkitektbolaget, og det er med stort engasjement vi vil lede en så kompleks prosess trygt i mål! Ambisjonen er å skape sykehusarkitektur for fremtiden, tilpasset morgendagens behov med pasienten i sentrum, sier leder for Sykehus i LINK Arkitektur Norge.

En forutsetning for det videre oppdraget er en formell investeringsbeslutning som tas i Region Kronobergs rådsmøte 2. mars.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring