Foreløpig illustrasjon (konsept under utvikling). Illustrasjon: C.F.Møller Arkitekter
Publisert: 25.jul.2022 

LINK skal detaljregulere «Tårnet senter» på Fornebu

Ambisjonen er at Tårnet senter blir en katalysator for byliv, møteplasser, kultur og et sted hvor alle skal føle seg velkomne. Tårnet senter skal gi et helhetlig tilbud til elever, besøkende og beboere på Fornebu.

LINK Arkitektur er engasjert av Bærum kommune som planarkitekter for et av de sentrale byområdene på Fornebu. Områdene rundt det gamle flytårnet skal tilrettelegges for urbant bysentrum med sosial infrastruktur med en 10-parallell ungdomsskole, to flerbrukshaller, folkebibliotek, helsestasjon, kulturfunksjoner og aktivitetstilbud for ungdom.

Målet er å skape en felles arena av offentlige tjenester og sosiale møteplasser som er lett tilgjengelige for allmennheten, en arena for byliv, møteplasser og kultur.

Balanserte vurderinger knyttet til miljø- og klimaambisjoner, økonomiske hensyn og kvalitet for beboere og besøkende er viktig. Prosjektet har høye miljøambisjoner med mål om nullutslippsbygg. Det vil være behov for redusert fotavtrykk på byggene, bygging i høyden og potensielt nedgraving av funksjoner for å sikre tilstrekkelig areal på bakkeplan. Uteområdene skal ha høy kvalitet, både som byrom, men også som arealer for barn, unge og eldre på Fornebu.

Ambisjonen er at alle tjenester og funksjoner skal sambrukes, noe som vil gi et rikt tilbud av aktiviteter og ulike typer møteplasser. I tillegg skapes det merverdi av at flere funksjoner sambruker flere arealer gjennom hele døgnet. Skolens utadrettede funksjoner som spesialundervisningsrom (mat og helse, musikkrom, kunst og håndverk, mv.) vil kunne brukes av bibliotek og kultur, frivillighet, ungdom og fritid med flere, i tillegg til at allmennheten har anledning til å booke rommene til egenorganisert bruk.

Detaljreguleringen vil pågå fra juni 2022 til desember 2023 og åpningen av Tårnet senter planlegges til august 2027.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring