Foto: Treindustrien
Publisert: 22.11.2023 

Lavt salg av trelast vedvarer per oktober

Akkumulert salg totalt av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og hvit trelast faller nasjonalt med 1,23 prosent per oktober målt i volum sammenlignet med 2022, viser statistikk fra Treindustrien. Sammenlignet med 2019 som et normalår før pandemien, faller akkumulert salg totalt med hele 14,84 prosent.

For impregnert trelast øker det akkumulerte salget per oktober med 9,71 prosent målt i volum sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av trelast økte pr. oktober med 12,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 4,1 prosent sammenlignet med oktober i fjor, ifølge SSB.

Ifølge SSB faller igangsettingstillatelser for boliger med 26,8 prosent per oktober.

– Salget av trelast er langt under nivået i et normalår før pandemien, dette sammen med det dramatiske fallet i salget av nye boliger er i ferd med å gi store samfunnsutfordringer som vil vare over tid. Problemene i boligmarkedet eskalerer og blir langvarige både i bygd og by. Dette er også i ferd med å slå beina under ambisjonene om en grønn industriutvikling ved at arbeidsplasser nå går tapt, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

– Selv om eksporten av trelast øker, er ikke dette nok for å kompensere for utfordringene i hjemmemarkedet.

– Fall i etterspørsel og kraftig oppbremsing i produksjonen gir en situasjon med langt lavere lagerbeholdning enn normalt for ferdigvarer på denne tiden av året. I tillegg er lagrene av råvarer som tømmer svært lave hos industrien, sier Finstad.

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring