I den mellomstore danske kommunen Hillerød er alle bygninger tegnet opp i 3D og forvaltes, driftes og vedlikeholdes med utgangspunkt i bygningsinformasjonsmodeller BIM. Illustrasjon: Hillerød Kommune
Emner
Publisert
12.sep.2019

Lanserer FDV-løsning for Digital Tvilling i ÅpenBIM

I samarbeid med en rekke byggherrer og entreprenører i Norge lanserer Dalux nå støtte for bruk av digitale tvillinger i ÅpenBIM i FDV-systemet DaluxFM. Utviklingen betyr at det fremover vil være veldig enkelt å drifte, forvalte og vedlikeholde eiendom basert på BIM-modeller i åpent format (IFC). Dette kan være ved bruk av BIM-modeller som er produsert i forbindelse med byggefasen, eller av eksisterende bygninger som er modellert opp i etterkant.

– BIM-basert FDV gir blant annet mulighet for bedre arealforvaltning, gjenbruk av data fra produksjon til drift og bedre visuell fremstilling. Med muligheten for å bruke BIM-modeller i åpent format er det nå veldig enkelt for de fleste eiendomsbesittere i Norge å jobbe med digitale tvillinger av deres faktiske bygninger i forbindelse med FDV, sier Einar Jarbo, Digitaliseringsrådgiver i Dalux Norge.

Foto: Hillerød Kommune

Bruken av BIM-modeller i FDV-sammenheng er forholdsvis nytt i Norge, men det er blitt benyttet i Danmark flere år. Bakgrunnen er blant annet en stor kommunalreform i 2007 hvor antallet kommuner ble redusert fra 271 til 98. Samme år ble det innført krav om bruk av BIM i alle offentlige bygg i Danmark. Et konkret eksempel på dette er den mellomstore kommunen Hillerød litt utenfor København med 50.000 innbyggere.

– Alle våre bygninger tegnet opp i BIM. Vi har innarbeidet standarder for hvordan vi måler opp våre eiendommer og hvilke objekttyper vi bruker. Det gir et standardisert materiale, som er lett å ha kontroll på i Dalux. Skal vi f.eks. ha oversikt over hvor mange vinduer vi har, bruker vi informasjonen vi har i våre BIM-modeller og får det nøyaktige antall på tvers av eiendomsporteføljen, sier Digital vedlikeholdsplanlegger Kenneth Christensen i Hillerød Kommune.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring