Meny
Landets mest miljøeffektive barnehagen?

Emner
Miljøbygg

Publisert
08.March.2018

Landets mest miljøeffektive barnehagen?

Fremtidensbygg_Artikkelboks - 300x250Fremtidensbygg_Mobilplattform-480x300.png

Da Overhalla kommune i Nord-Trøndelag skulle bygge ny, stor barnehage, ble det bestemt at kommunens slagord, «- positiv, frisk og framsynt», skulle tas på alvor. Dermed ble det bestemt at Skage barnehage skulle bli landets første svanemerkede barnehage.

For at et bygg skal bli svanemerket stilles det strenge miljøkrav – også til blandebatterier.Kravet til energiforbruket i svanemerkede bygg er langt strengere enn gjeldende tekniske forskrifter.

For daglig leder Jan Roger Grannes, og kollegaene hans i Grannes VVS ble oppdraget det første prosjektet de jobbet på som skulle bli svanemerket.

– Det ville si at alle produktene vi skulle levere måtte gjennom en kvalitetskontroll hos Svanemerket. Vi var aldri i tvil om at det var FM Mattssons produkter vi skulle bruke. Ikke bare er dette vår hovedleverandør ellers, men vi vet at FM Mattsson legger vekt på energisparing og miljøkrav, og vi vet at produktene holder høy kvalitet, sier Jan Roger Grannes.

Den mest miljøeffektive barnehagen i landet

Barnehagen huser 140 barn og 40 ansatte, og totalt ble det installert 56 blandebatterier i vaskerenner, på toalett og på kjøkken. Energisparing var ett viktig kriterium, men i en barnehage er det også viktig med stabil temperatur, noe FM Mattssons blandebatterier garanterer.

Høsten 2017 inntok de første barna den nye barnehagen, og den ble også offisielt åpnet med besøk fra både ordføreren og representanter fra Svanemerket, som ga barnehagen beste karakter på Svanemerket-skalaen.

– Overhalla kommune prøver å ligge i bresjen på miljø på mange områder, men ekstra meningsfullt er det når det er snakk om barna, som jo er framtida vår, sa ordfører Per Olav Tyldum under åpningen.

– Dette symbolbygget er kanskje den mest miljøeffektive barnehagen i landet, og et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner, supplerte Ola Rise, fagrådgiver i Svanemerket.

Dermed kan rørleggerbedriften Grannes VVS sette et helt spesielt bygg på listen over fullførte oppdrag.

– Og tilbakemeldingen fra barnehagen, som nå er i full drift?

– Tilbakemeldingen har vært veldig god. Armaturene fungerer som bare det, sier Grannes.

Les Også

Diakonhjemmet hage med høye ambisjoner for bærekraft

For Stiftelsen Det norske Diakonhjem er det viktig å stå tydelig fram med høye miljøambisjoner, både på nye og eksisterende eiendomsprosjekter.

Les Også

Munkerud Miljøbarnehage er i særklasse

– Munkerud Miljøbarnehage har vært et spennende prosjekt helt fra begynnelsen, og er et prosjekt som byr på mange annerledes løsninger. Helt fra vi fikk bestillingen har det vært klart at det ville bli et prosjekt som setter spor etter seg.

På Forsiden Nå

Eiendomsbransjen er teknisk konservative

– Eiendom som en aktivaklasse er preget av forholdsvis lav risiko. Av denne grunn har eiendomsbransjen vært trege med å ta i bruk teknologiske nyvinninger, ettersom innovasjon tilfører et risikoelement. Således skiller eiendomsbransjen seg fra entreprisebransjen, hvor bruken av teknologiske nyvinninger drives frem av et sterkt ønske om å øke bransjens forholdsvis lave marginer. Likevel blir entreprisebransjen ofte fremhevet som en bransje som er treg med å ta i bruk ny teknologi.

På Forsiden Nå

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

På Forsiden Nå

Regjeringen digitaliserer bolighandelen

– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har gjort grep for en mer effektiv tinglysing. Kartverket og Altinn har i samarbeid med flere markedsaktører etablert en løsning som i større grad gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

På Forsiden Nå

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden?

FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Nå kommer verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling til Oslo i slutten av mai.

På Forsiden Nå

Man må se på det store bildet

– Det finnes ingen enkle løsninger for å få ned klimagassutslippene i verden. Hverken i Norge eller andre steder sitter man på noen «mirakelkur» som vil fikse det hele. Vi må iverksette en masse enkeltgrep som i sum vil ha den ønskede effekten.