Konsernsjef i Nordomatic, Olov Schagerlund. Foto: Nordomatics
Publisert: 28.04.2022 

Kunder sparte mer enn 80.000 tonn CO2-utslipp i 2021

Nordomatic, systemintegrator for smarte bygg og energieffektivitet, har publisert sin bærekraftsrapport for 2021 som viser at selskapet bidro til en reduksjon på mer enn 80.000 tonn CO2 i fjor. Det er en økning på 19 prosent fra året før.

– Jo mer arbeid vi utfører, jo bedre er det for planeten, sier Olov Schagerlund, administrerende direktør i Nordomatic.

Nordomatics kjernevirksomhet bidrar til bærekraft på en svært konkret måte ved å fremme og levere åpen innovasjon innenfor Smart Buildings. Å redusere energiforbruket for eiendomsbesittere er en grunnpilar i selskapet. Og jo mer arbeid bedriften gjør, jo mer reduserer man CO2-utslippene.

Det er en av hovedkonklusjonene i den nylig utgitte bærekraftsrapporten 2021 fra Nordomatic – Skandinavias ledende systemintegrator for smarte bygg og energieffektivitet.

– Bare i 2021 har mer enn 80.000 tonn CO2 blitt spart takket være arbeidet til Nordomatic. Dette tilsvarer en forbedring fra fjoråret på mer enn 14.000 tonn og er et resultat av at jo mer arbeid vi gjør, jo bedre er det for planeten, sier konsernsjef i Nordomatic, Olov Schagerlund.

Nordomatics kjernevirksomhet bekjemper aktivt klimaendringer gjennom energisparende løsninger og tilknyttede tjenester, slik at kundene kan gjøre sitt for å nå målene i Parisavtalen. Og arbeidet til Nordomatic har en betydelig innvirkning på klimaet, viser den nye bærekraftsrapporten.

Nordomatic vil fortsette å utvikle og skalere sine løsninger og tjenester for å øke kundenes energieffektivitet og produktivitet og redusere deres karbonavtrykk. Nordomatic har satt som ambisjon å mer enn doble energibesparelsene og CO2-reduksjonene for selskapets kunder – og det er et stort potensial i årene som kommer.

– I løpet av 2021 intensiverte vi innsatsen vår innen bærekraft, som nå er en fullt integrert del av strategien vår; "Impact Leader of Smart Buildings". I Europa står bygninger for 40 % av det totale energibehovet, og ved å automatisere og optimalisere hvordan oppvarming, kjøling og ventilasjon skjer, kan Nordomatic redusere energibehovet med mer enn 25 %, sier konsernsjef i Nordomatic, Olov Schagerlund.

Nordomatics dyktige medarbeidere er avgjørende for suksessen, og for å skape langsiktige verdier jobber Nordomatic aktivt for å levere verdi og bygge tillit i organisasjonen.

Reduserer Nordomatics eget karbonavtrykk

I tillegg til å hjelpe kundene med å redusere CO2-utslippene, reduseres Nordomatic eget fotavtrykk i absolutte tall, selv om virksomheten vokser. I 2021 faset selskapet gradvis ut antall biler drevet med fossilt drivstoff og flyttet bilparken mot en høyere andel hybrid- og elektriske alternativer – noe som reduserte selskapets egne CO2-utslipp med 14 % sammenlignet med fjoråret.

I 2021 har Nordomatic, takket være muligheten til å spore selskapets bærekraftsfremgang, sluttet seg til den internasjonale organisasjonen CDPs Private Market Disclosure-pilotprosjekt, som samler inn data for 1.000 selskaper for å gjøre miljødata tilgjengelige.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring