Foto: Wodcam/«Nye SUS»
Publisert
26.okt.2020

Kruse Smith utvider kontrakten på nytt sykehus i Stavanger

Kruse Smith har signert for nye 52millioner kroner i prosjektet SUS2023, nytt universitetssykehus for Stavanger-regionen. Dette kommer som tillegg til allerede inngåtte kontrakter på i overkant av 400 millioner kroner.

– Vi er svært glade for at vi kan utvide vårt arbeid på «Nye SUS» som følge av denne kontrakten. Det innebærer også at flere av sykehusets tunge funksjoner kan flyttes raskere til nytt bygg. Vi har god fart i prosjektet og et godt samarbeid med byggherre. Denne utvidelsen er en effektiv utnyttelse av vår rigg på byggeplassen, sier Kruse Smiths regiondirektør Kristin Stømer Frafjord.

Den aktuelle bygningsmassen er allerede planlagt for, men i et senere byggetrinn. Statsråd Bent Høies informasjon om tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet gjorde det mulig å fremskynde byggeprosessen.

Kruse Smith etablerte i november 2019 en betongfabrikk på byggeområde som skulle forsyne prosjektet med kortreist og miljøbesparende betongelementer.

– Betongfabrikken vi har etablert på byggeplassen vil også forsyne den nye bygningsmassen med trapper og søyler. Fabrikken er et viktig grep for å redusere transportbehovet. Som en direkte følge reduseres både kostnader og miljøavtrykk. I tillegg bygger vi raskere fordi alle søylene ligger klare før de skal brukes, sier regiondirektør Stømer Frafjord

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring